Blogi

Mikä on GLN-osapuolitunniste?

Kuva location
Osapuolitunniste tai sijaintitunniste eli GLN (Global Location Number) on GS1:n standardi, jolla yksilöidään ja tunnistetaan sijainti tai osapuoli.

Osapuolitunniste tai sijaintitunniste eli GLN (Global Location Number) on GS1:n standardi, jolla yksilöidään ja tunnistetaan sijainti tai osapuoli. Tunniste antaa jokaiselle toimipaikalle tai kauppakumppanille yksilöllisen numeron, joka määrittää eri prosesseihin osallistuvat paikat ja toimijat.

Globaali tunniste on yksi keino yksinkertaistaa toimitusketjujen prosesseja. Sitä käytetään esimerkiksi sähköisen kaupan sanomissa yksilöimään tapahtuman osapuolia esimerkiksi tilaamisen, toimittamisen, laskuttamisen ja sanomavälityksen tarpeisiin. Koska tunnisteet ovat standardoituja ja ainutlaatuisia, niitä voidaan käyttää avoimissa toimitusketjuissa.

Oikeushenkilöiden ja toimintojen GLN-tunnisteita voidaan käyttää määrittämään, ketkä ovat mukana toimintaprosesseissasi, kun taas fyysisten ja digitaalisten sijaintien tunnisteet määrittävät mukana olevat toimipaikat ja alitoimipaikat kokonaisista organisaatioista esimerkiksi sairaaloiden osastoihin tai kaupoissa olevien kaappien hyllyihin.

GLN voidaan koodata viivakoodille tai EPC/RFID-tunnisteelle automaattista tunnistamista varten. Tavaran toimittaja voi skannata jättöpisteellä olevan sijaintitunnisteen viivakoodin, ja varmistaa että kyseessä on oikea, tilauksella määritelty jättöpiste. Sijaintitunniste voidaan merkitä, vaikka tarrana varastohuoneen ovenpieleen. Viivakoodien GLN:t voivat auttaa tuotteiden reitittämisessä määränpäähänsä ja todentaa, mistä ne tulivat.

Useat sairaalat hyödyntävät yhä kasvavassa määrin GTIN-tuotekoodien (Global Trade Item Number) lisäksi myös näitä sijainnin yksilöiviä tunnisteita. Niillä voidaan yksilöidä muun muassa sairaalan sisäiset toimituspisteet, jolloin tuote tai toimitus voidaan yhdistää ennalta määriteltyyn sijaintitietoon. Samaa voidaan hyödyntää niin rakennustyömailla kuin kauppojen varastoissa osoittamaan sijaintia.

Blogin kirjoittaja Pellervo Hämäläinen toimii GS1:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.