Ohje

Näin pääset alkuun

Toimi seuraavasti, mikäli yrityksenne on liittynyt GS1:n asiakkaaksi ennen 4.5.2020 ja mikäli yrityksellänne ei vielä ole käytössä GS1 Rekisteriä tunnistenumeroiden tekemiseksi

Yrityksellesi on myönnetty GS1-yritystunniste (GS1 Company Prefix), jonka avulla voitte muodostaa GS1-järjestelmän mukaisia koodeja/numerosarjoja. GS1-yritystunniste on asiakaskohtainen, eikä samaa tunnistetta tai sen pohjalta tehtyjä numerosarjoja voi olla minkään muun yrityksen käytössä.

GS1-yritystunnisteen yleisin, ja useimmille yrityksille ensimmäisenä ilmenevä käyttötarkoitus, on tuotteiden yksilöiminen ja niiden merkitseminen viivakoodeilla. Kerromme tällä sivulla niihin liittyviä perustietoja. Asiakastuki-sivustoltamme löydät myös GS1-yritystunnisteen muihin käyttötarkoituksiin liittyviä ohjeita.

GS1-yritystunnisteen käyttöönotto

GS1-yritystunnisteenne on rekisteröity GS1 Finlandin tietokantaan, eikä teidän tarvitse rekisteröidä sitä erikseen mihinkään. GS1-yritystunniste on käytettävissänne heti sen jälkeen, kun teille on toimitettu käyttöoikeuden varmentava sertifikaatti. Sertifikaatin viimeiseltä sivulta löytyy listaus teille myönnetyistä GTIN-koodeista (paitsi 7-numeroisen yritystunnisteen kohdalla). 

Mikä on GTIN ja miten muodostan sen tuotteilleni?

GTIN on numerosarja, jota käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen. Koska GTIN on maailmanlaajuinen, sen avulla tuotteita voidaan tunnistaa aika- ja paikkariippumattomasti. GTIN-koodista käytetään puhekielessä myös termejä enari ja EAN-koodi.

GTIN-koodi muodostetaan yrityksellenne myönnetystä GS1-yritystunnisteesta. Käytettävissänne olevien GTIN-koodien määrä riippuu tilaamanne yritystunnisteen tyypistä. Yritystunnisteen tyypistä riippumatta GTIN-koodien muodostaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti.

Tästä linkistä pääset katsomaan tarkemmat GTIN-koodin muodostusohjeet. 

Miten hallinnoin käyttämiäni GTIN-koodeja?

Niin kauan kuin yrityksellenne ei ole aktivoitu GS1 Rekisteri -palvelua, teidän tulee pitää kirjaa käyttämistänne koodeista omassa arkistossa. GS1 on yhteydessä yritykseenne, kun Rekisteri tulee yrityksenne käyttöön. Tämän jälkeen GTIN-koodien ylläpito ja muodostaminen tapahtuu Rekisterissä.

Miten teen viivakoodin tuotteilleni?

GTIN-koodi laitetaan tuotteeseen numeroita vastaavana viivakoodina, jotta se olisi nopeasti ja helposti luettavissa kaupan kassapisteillä tai varastoissa.

Kuluttajatuotteet ja myyntieräpakkaukset merkitään pääsääntöisesti EAN-13-viivakoodilla (kuvassa oikealla). Viivakoodin voi muodostaa internetistä löytyvien ilmaisten viivakoodigeneraattoreiden avulla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että niiden laatu vaihtelee suuresti, eivätkä ilmaisten palvelujen kautta muodostetut viivakoodit ole aina luettavissa kaikilla viivakoodinlukijoilla. Suosittelemme tutustumaan GS1-kumppaneihin, jotka myyvät erikseen hankittavia GS1 yhteensopivia viivakoodiohjelmistoja.

Jos viivakoodi painetaan suoraan tuotteeseen, kannattaa olla yhteydessä pakkaukset suunnittelevaan mainostoimistoon tai pakkausten painotaloon. Heiltä löytyy yleensä tarvittava osaaminen viivakoodien muodostamiseksi.

HUOM! Kun yrityksenne ottaa GS1 Rekisterin käyttöön, viivakoodien muodostaminen tapahtuu Rekisterissä. Sieltä voi myös tallentaa ja tulostaa tekemänsä viivakoodit.