Ohje

Näin teet GS1-merkinnän

GS1-merkinnän tekeminen

Kuluttajatuotteelle

Kuluttajapakkausten merkitseminen

 

Ikoni jugurttipurkki

 

Kaupan kassoilla käsiteltävät tuotteet merkitään viivakoodilla, jotta tuotenumero olisi nopeasti ja helposti luettavissa. Tuotenumeron avulla haetaan ja tuotetaan kuitille tuotteen hinta ja nimike, kaupan tuotetietorekisteristä. Tuotenumeron avulla voidaan myös kerätä myyntitietoja.

Kuluttajatuotteen yksilöiminen ja merkitseminen

Kuluttajapakkaukset yksilöidään GTIN-numerolla ja merkitään EAN-13 (tai EAN-8) viivakoodilla.

GTIN-13 on yleisin tuotenumero tuotteiden yksilöimistä varten ja se laitetaan EAN-13 viivakoodiin. Yrityksellä pitää olla GS1 yritystunniste, jotta on mahdollista muodostaa GTIN-koodi. Löydät lisätietoja koodien muodostamisesta Näin yksilöin -osiosta.

Pienet tuotteet, joiden pinnalla on rajoitetusti tilaa, voidaan poikkeustapauksissa merkitä EAN-8 viivakoodilla. EAN-8 viivakoodia varten tarvitaan GTIN-8 -tuotenumero, jonka voi anoa GS1:ltä. GTIN-8 -tuotenumeroita myönnetään koodia tarvitsevien eri tuotteiden lukumäärän verran.

Ean 13 koodi

 

Ean 8 koodi

Tukkupakkaukselle

 Tukku- ja myyntieräpakkauksen merkitseminen

 

Kuljetuspakkaus

 

Myyntieräpakkaus on pakkaus, joka sisältää useita kuluttajapakkauksia. Kaupat ja tukut tilaavat yleensä myyntieräpakkauksia. Kun myyntieräpakkaus on yksilöity, kaupat ja tukut voivat varmistua tilanneensa oikeaa tuotetta.

Valitse viivakoodi GTIN-numeron perusteella

Tukku-/myyntieräpakkauksen yksilöimiseen käytetään GTIN-koodia. Tukku-/myyntieräpakkauksen yksilöimiseen voidaan käyttää joko GTIN-13 tai GTIN-14 koodia. GTIN-koodin muodostamiseen tarvitset GS1-yritystunnisteen. Löydät lisätietoja koodien muodostamisesta Näin yksilöin-osiosta.

Huomaa! Ulkopakkauksella ei saa olla sama GTIN kuin kuluttajapakkauksella.

Valitse myyntieräpakkauksen viivakoodi käyttöympäristön perusteella
  • Mikäli on tarvetta antaa lisätietoja, kuten parasta ennen päivä, eränumero jne. suositellaan käytettävän GS1-128 viivakoodia.
  • Mikäli GTIN-koodin lisäksi ei tarvita muita tietoja (esim. eränumero ja parasta ennen päivä) voidaan käyttää ITF-14 tai EAN-13 -viivakoodeja.
  • ITF-14 on vähemmän herkkä tulostuslaadun suhteen, kuin esimerkiksi EAN-13 ja GS1-128, ja soveltuu täten parhaiten tulostettavaksi suoraan aaltopahville. ITF-14 koodia ei suositella käytettävän muissa kuin suoraan aaltopahville tulostetuissa viivakoodeissa.
  • Mikäli tukku-/myyntieräpakkaus voidaan myydä sellaisenaan kuluttajalle, tulee se merkitä EAN-13 viivakoodilla, jotta se on luettavissa kaupan kassalla.

Logistiselle yksilölle

Logistisen yksikön merkitseminen

 

Lava

 

 

 

 

 

 

 

Logistinen yksikkö on mikä tahansa sekä kuljetukseen että varastointiin käytetty pakkauskokonaisuus, jota käsitellään toimitusketjussa. Jotta logistinen yksikkö olisi tunnistettavissa ja jäljitettävissä, se tulee merkitä jollakin yksilöivällä GS1 tunnisteella. Löydät lisätietoja koodien muodostamisesta Näin yksilöin -osiosta. Logististen yksiköiden merkitsemiseen käytetään GS1-128 -viivakoodeja, jotka mahdollistavat lisätietojen esittämisen. GS1-128 -viivakoodeilla voidaan koodata pakkauksen sisältämän tuotteen GTIN ja liittyvä lisätieto käyttämällä GS1 sovellustunnuksia. Sitä ei ole tarkoitettu luettavaksi vähittäiskaupan kassapäätejärjestelmillä.

Voit luoda kolli ja lava merkinnät itse alta löytyvillä ohjeilla. Kannattaa myös tutustua GS1 Golli-palveluun, joka avulla voit tuottaa lavamerkinnät automaattisesti ja sähköistää tilaus-toimitusliikenteesi.

Kollin merkitseminen

Toimittamista varten muodostetut, lavaa pienemmät pakkaukset (kollit) merkitään kolliosoitelapuilla. Siihen merkitään toimitusta ohjaavat asiakas-, osoite- ja reittitiedot. Mikäli samassa lähetyksessä on useita kolleja, tulee myös kollien kokonaismäärä esittää. Yksittäisen kollin tunnisteena käytetään SSCC-koodia.

Kolliosoitelappu muodostetaan samalla tavalla kuin tehtäisiin suoratoimitus myymälään (kts. kohta suoratoimitus myymälään).

Lavan merkitseminen
Lavat sisältävät useita myyntieräpakkauksia tai kuluttajapakkauksia ja ne merkitään GS1 standardin mukaisella lavalapulla. Lavalapun avulla lava voidaan jäljittää koko tilaustoimitusketjun läpi.

Lavalappu

Lavalappu koostuu kolmesta osasta:

  1. Ylin lohko sisältää vapaata tietoa esim. lähettäjän yhteystiedot. Tämä on niin kutsuttu vapaavalintainen osio. Lavalapun muodostava yritys voi siis itse valita mitä tietoja he haluavat käyttää. On tavallista että ylimpään lohkoon tulostetaan yrityksen nimi ja/tai logo sekä tietoja tuotteesta. Ylimmän lohkon voi myös jättää tyhjäksi, jos vapaalle informaatiolle ei ole tarvetta.
  2. Keskimmäinen lohko sisältää viivakoodeista löytyvän tiedon selkokielisessä (teksti) muodossa. On mahdollista että viivakoodit eivät jostain syystä ole lukuhetkellä luettavissa ja tästä syystä viivakoodeissa oleva tieto tulee tulostaa lavalapulle myös selkokielisenä. Keskimmäinen lohko on varattu näitä tietoja varten. Keskimmäinen lohko sisältää tekstimuotoista tietoa logistisen yksikön sisällöstä esim. sisältyvän tuotteen tunniste, paino ja viimeinen käyttöpäivä.
  3. Alin lohko sisältää viivakoodit. Lavalapun viivakoodit tehdään GS1-128 tekniikalla.
Lavalappau esimerkki

 

Lavalapussa SSCC-koodi on vähimmäistieto ja lisätietoina jäljitettävyyttä varten suositellaan viivakoodimuotoon tuotteen tunnistetta ja määrää sekä erä- ja päivämäärätietoja.
Lisätietoja SSCC-koodin muodostamisesta 

Oikeanlaisen lavalapun valinta

Miten toimitat tuotteitasi asiakkaalle? Toimitusmalli vaikuttaa käytettävän GS1-merkinnän valintaan. Jos toimitat tuotteitasi esimerkiksi keskusvarastoon, vaatimuksena on yleensä lava, joka sisältää yhtä tuotetta samalla päiväyksellä ja eränumerolla.

Terminaalitoimituksissa merkintä on yleensä erilainen kuin keskusvarastotoimituksissa. Lisäksi vaihtumamittaisten tuotteiden lavalappu eroaa perinteisestä lavalapusta. Alta löydät esimerkit erilaisista lavalapuista.

Kirjalle tai kausijulkaisulle

Kirjan tai kausijulkaisun merkitseminen

Ikoni kirja

Julkaisujen tunnistamiseen käytetään kansallisia ISBN- ja ISSN-tunnuksia. Kirjojen ja kausijulkaisujen viivakoodimerkintöjä varten haetaan Suomen Kansalliskirjastosta ISBN- tai ISSN-tunnus, josta tehdään GS1 ohjeiden mukaan GS1 standardin mukainen EAN-13 viivakoodisymboli. Symbolin yhteydessä voidaan käyttää 2 tai 5 numeroista lisäsymbolia (Add-On). Kirjojen ISBN-tunnuksella on GS1 etuliite 978-979. Kausijulkaisuiden ISSN-tunnuksella on GS1 etuliite 977.

ISBN-tunnus (International Standard Book Number)

ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteinen tunnus. Se annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa ja ovat tarkoitetut julkiseen käyttöön. Teos voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (asulle) ja muutoksia sisältävälle painokselle.

ISBN-symboli
ISBN-symboli

Lisätietoja Kansalliskirjaston verkkosivuilta 

ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)

ISSN on jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan yksiselitteisesti erottaa muista, jopa samannimisistä julkaisuista. ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; Nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava.

Lisätietoja Kansalliskirjaston verkkosivuilta 

ISMN-tunnus (International Standard Music Number)

ISMN on nuottijulkaisujen standarditunnus. Se on tarkoitettu apuvälineeksi nuottien kustantamiseen ja myyntiin sekä musiikkikirjastotoimintaan. Tunnus helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä. Nuottijulkaisujen ISMN vastaa kirjojen ISBN-tunnusta. Suomen ISBN-keskus vastaa sekä ISBN- että ISMN-toiminnasta.

Lisätietoja Kansalliskirjaston verkkosivuilta