Ohje

RFID

RFID

 RFID-sovellus muodostuu RFID-tulostimista ja -lukijoista, RFID-tunnisteista sekä informaatiojärjestelmästä.

RFID-tulostin ja -lukija ovat laitteita, joilla tunnisteen sisältö voidaan kirjoittaa ja lukea ilman että kohteeseen on kosketusta tai edes näköyhteyttä. Lukuetäisyydet riippuvat taajuudesta, käytettävästä tehosta, lukijan herkkyydestä ja antennin suuntakuviosta.

RFID-tunniste on tunnistettavaan kohteeseen kiinnitettävä tarra, kortti, lappu, nappi, implantti, tms., joka sisältää antennin ja pienen mikropiirin.

EPC = Electronic Product Code

EPC standardin mukaisissa tunnisteissa on perinteisen viivakoodin sisältämän tiedon lisäksi yksilöivä sarjanumero. EPC on GS1 standardi RFID:lle. EPC lisää toimitusketjun tehokkuutta ja näkyvyyttä mahdollistamalla yksittäisten kohteiden tunnistamisen ja jäljittämisen.

GS1 järjestelmää käytettäessä yksilöity tunnistaminen myös EPC-ratkaisuissa perustuu GS1 yritystunnisteen pohjalta muodostettuihin GS1:n yksilöinnin avaimiin. EPC-periaatteen mukaisesti jokainen tunniste on täydellisesti yksilöivä, minkä vuoksi EPC-muotoa varten osa avaimista tulee tarkentaa sarjanumeroinnilla.

  • GTIN -> SGTIN - Serialized Global Trade Item Number (Tuotenumero)
  • GLN -> SGLN - Serialized Global Location Number (Osapuolitunniste)
  • SSCC - Serial Shipping Container Code (Sarjatoimitusyksikkökoodi)
  • GRAI - Global Returnable Asset Identifier (Kiertävien kuormankantajien tunniste)
  • GIAI - Global Individual Asset Identifier (Käyttöomaisuuden tunnus)
  • GSRN - Global Service Relation Number (Maailmanlaajuinen palvelusuhteen numero)
  • GDTI - Global Document Type Identifier (Maailmanlaajuinen asiakirjatyypin yksilöivä tunniste)
  • Voit muuttaa haluamasi tietosisällön RFID-tunnisteelle laitettavaan muotoon ilmaisen EPC Converterterin avulla.

EPCIS = Electronic Product Code Information Services

Informaatiojärjestelmän keräämän paikkasidonnaisen tunnistetiedon avulla voidaan esimerkiksi seurata tavaran liikkumista arvoketjussa ja tehostaa toimintoja

Lisätietoa RFID-tekniikasta ja liiketoimintamalleista löydät RFID Lab Finland ry:n sivuilla.

GS1 RFID/EPC -tunnistetyypit
 

Rrid uhf
Rfid hf