Kuva mies kaupassa

Erätietojen hyödyntämiseen tähtäävä kokonaisuus on valmistunut – matka jatkuu

Kokonaisuuden tavoitteena oli määritellä tarkempi tietomalli erätietojen tuotemerkitsemiseen ja tiedonvälitykseen ruoan arvoketjussa. Uuden toimintamallin ytimessä ovat älykkäämmät 2D-viivakoodit, jotka mahdollistavat myös laajemman kuluttaja-tuottaja-dialogin kehityksen jatkossa.

Matkamme kohti maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua alkoi yhteisen tietomallin määrittämisellä. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolien välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Tässä työssä keskeisimmiksi kehittämisen teemoiksi valikoituivat kuluttaja–tuottaja-dialogin kehittäminen sekä saldon hallinta ja hävikin vähentäminen.

Olemme valinneet seuraavaksi askeleeksi kohti määränpäätämme erätietojen tuotemerkitsemisen, jolla mahdollistetaan muun muassa hävikin vähentäminen ja pitkällä tähtäimellä myös kuluttaja-tuottaja-dialogin kehittäminen.

Erätietojen merkitseminen tuotteeseen mahdollistuu 2D-viivakoodin avulla, joihin siirtyminen on osa lähivuosien aikana tapahtuvaa globaalia kehitystä. Uudentyyppisen viivakoodin avulla pystytään välittämään nykyistä EAN-viivakoodia vastaavassa tilassa huomattavasti enemmän tietoa. GS1 suosittelee uudeksi viivakoodiksi QR-koodia (Quick Response) GS1 Digital Link -standardin mukaisella tietosisällöllä, jolloin se mahdollistaa sekä saldonhallinnan että kuluttajadialogin. QR-koodia voidaan hyödyntää kuluttaja-dialogissa myös ilman erä- ja päiväystietoa.

Siirtyminen 2D-viivakoodeihin vaikuttaa sekä vastaanotto-, pakkaus- että jakeluprosesseihin. Kaupan näkökulmasta on tärkeää huomioida valmius lukea vaihtoehtoisia kuluttajapakkauksien merkintöjä. Teollisuuden näkökulmasta korostuu vastaavasti vaihtoehtoisten merkintätapojen toteuttaminen.

Seuraavaksi työ jatkuu yhteisen ohjeistuksen luomisella arvoketjuille. Ohjeistuksen avulla yritykset voivat arvioida 2D-viivakoodiin siirtymisen tuomia investointitarpeita ja -vaikutuksia omissa organisaatiossaan. Ohjeistus kootaan GS1:n ja kehittämistyöhön osallistuvien yrityksien välisten keskustelujen pohjalta. Ohjeistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen ohjeistus on eri toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.

Palaa maailman kuluttajalähtöisimmän ruoan arvoketjun pääsivulle