Terveydenhuolto leikkausinstrumentit laikkaussalisssa

GS1-standardien käyttöönotto ajankohtaista terveydenhuollossa

Löydä etsimäsi

GS1-standardien käyttöönotto terveydenhuollossa on ajankohtaista ja tärkeää lääke- ja potilasturvallisuuden kannalta.
  1. EU:n lääkeväärennösdirektiivi edellyttää lääkepakkausten sarjanumerointia
  2. Euroopassa lääkinnällisten laitteiden MD-asetusta sovelletaan 26.5.2021 alkaen. Lääkinnällisille laitteille tulee antaa UDI-tunnisteet. UDI-järjestelmä on otettu käyttöön myös Yhdysvalloissa ja siitä pyritään tekemään globaali standardi.
  3. Terveydenhuollon digitalisoitumisen ja lisääntyvien tietoturvariskien myötä automatisoitu potilastunnistus on entistä tärkeämpää.

Sarjanumero yksilöi aidot lääkkeet

Lääkkeiden merkitsemistä koskeva EU-lainsäädäntö muuttui helmikuussa 2019. Lääkeväärennösdirektiivi 2011/62/EU edellyttää lääkepakkausten sarjanumerointia. Merkitsemiseen käytetään GS1 Datamatrix -viivakoodia, josta käyvät ilmi lääkepakkauksen tuote- ja eränumerot, viimeinen käyttöpäivä sekä yksilöivä sarjanumero. Kun valmistaja syöttää pakkauksen tiedot EU:n koottuun tietokantaan, koko jakeluketju – tukkurit, apteekit ja sairaalat – voivat käydä tarkistamassa tuotteen aitouden. 

Välineiden UDI-merkinnät optimoivat hoitotyötä

Keskeiset potilasturvallisuutta valvovat viranomaiset – muun muassa Euroopan Unionin komissio ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA – pyrkivät luomaan yhtenäisen lainsäädännön myös sairaalavälineiden tunnistamiseen. Yhdysvalloissa ja Euroopassa on päädytty avoimiin maailmanlaajuisiin standardeihin perustuvan UDI-tunnisteen käyttöön. Tunniste auttaa identifioimaan väärennetyt tuotteet ja erottamaan saman kaltaiset välineet toisistaan. Se helpottaa myös tuotteiden mahdollisia takaisinvetoja sekä lisää terveydenhuollon tehokkuutta. 

Yksiselitteinen potilastunnistus edistää potilasturvallisuutta

Automatisoitu potilastunnistus nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja vähentää vakavien lääkintä- tai toimenpidevirheiden riskiä. Vielä toistaiseksi potilaan tunnistamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat jopa sairaanhoitopiirien sisällä. GS1- standardit tarjoavat maailmanlaajuisen, toimialariippumattoman, tietoturvallisen, yksilöllisen sekä yksiselitteisen tavan myös potilaiden tunnistamiseen. Kun kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä, potilasturvallisuus, tehokkuus ja jäljitettävyys paranevat ja kustannukset vähenevät