Jaa symboli läpinäkyvä

Jaa

GS1:n tiedonjako-standardien avulla liikekumppanit voivat helposti ja tehokkaasti vaihtaa esimerkiksi tuotetietoja ja tilauksia ja seurata toimituksia reaaliaikaisesti. 

Jaa

GS1-standardit mahdollistavat määrämuotoisen tiedon jakamisen eri osapuolien välillä. Jaettava tieto voi olla esimerkiksi master dataa tuotetiedoista, transaktiotietoa tilauksista tai tapahtumatietoa tuotteen eri vaiheista arvoketjussa. Standardoitu tiedon jakaminen luo pohjan yhtenäiselle tavalle jakaa tietoa ja osoittaa sen missä tieto kulloinkin on olemassa ja saatavilla arvoketjussa. 

Infograafi GS1-järestelmä