Taustaa Yhteinen tietomalli -hankkeesta

Löydä etsimäsi

Yhteinen tietomalli rakentuu kahden eri ulottuvuuden ympärille. Taustalla on yhtäältä yritysten tarve saada vastaanotettua, välitettyä ja hyödynnettyä nykyistä enemmän tuotteisiin liittyvää tietoa digitaalisessa ympäristössä sekä kehittää toimintoja ja prosesseja näiden tietojen avulla. Toisaalta digitaalisen tiedonjaon rinnalla tulee vääjäämättä tarve nykyistä tarkemmalle tuotetunnistamiselle myös fyysisten tuotteiden ja pakkausten osalta.

Digitaalinen tiedonjako 

Voidakseen tarjota parempaa kuluttajakokemusta toimitusketjun eri osapuolten on kyettävä keräämään ja välittämään nykyistä tarkempaa ja laajempaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. Toimialalla jaettava tuotetieto on pitkälti staattista perustietoa. Staattisia perustietoja ovat esimerkiksi tuotteen nimi, pakkauskoko ja lavapaino. Jatkossa staattinen tieto ei riitä, vaan yritysten on kyettävä vastaanottamaan ja välittämään digitaalisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa esimerkiksi tietystä tuotteen valmistuserästä tai personoitua lisätietoa tuotteista erilaisille kuluttajille. 

Paremman kuluttajakokemuksen toteuttaminen vaatii yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä. Kerättävän ja välitettävän tiedon tulee olla yksiselitteistä, määrämuotoista sekä yhteensopivaa eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä. Toimialan yhteisen tietomallin avulla kuluttajille voidaan tarjota tarkempaa tietoa tuotteista eri kanavissa juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat. 

Kuva-mobiiliskannaus-kaupassa

Älykkäämmät viivakoodit 

Maailman kuluttajalähtöisimmän ruoan arvoketjun toteuttaminen saattaa edellyttää nykyistä tarkemmalla tasolla olevan tiedon sisällyttämistä koneluettavassa muodossa kuluttaja- ja myyntieräpakkauksiin. Koneluettavuus mahdollistaa tietojen yhdistämisen fyysisten tavaravirtojen ja tietojärjestelmien välillä, jolloin tuotteisiin liittyvän tiedon hyödyntäminen toimitusketjun eri vaiheissa helpottuu ja tehostuu. 

Nykyisin kuluttaja- ja myyntieräpakkauksissa yleisimmin käytetyt EAN-viivakoodit pitävät sisällään vain tuotteen yksilöivän GTIN-koodin. Esimerkiksi tarkempia eräkohtaisia tietoja, kuten elintarvikelainsäädännön vaatimat päiväystiedot sekä mahdolliset eränumerot ja alkuperätiedot, yritykset ilmoittavat tuotteen pakkauksessa selkokielisesti, koska nykyiseen viivakoodiin ei voida sisällyttää tuotekoodin lisäksi muuta tietoa rajallisen tietomääräkapasiteetin vuoksi. 

Ratkaisu koneluettavan tiedon määrän lisäämiseen pakkauksissa on niin kutsuttu älykkäämpi viivakoodi. Älykkäämmällä viivakoodilla tarkoitetaan sellaista viivakoodityyppiä, johon voidaan sisällyttää tuotekoodin lisäksi erilaisia lisätietoja toimitusketjun hyödynnettäväksi. Logistiikassa älykkäämmät viivakoodit ovat jo arkipäivää esimerkiksi lavalapuissa, joissa käytetään GS1-128 -viivakoodityyppiä. Se auttaa yhdistämään sähköisen sanoman mukana tulleet erätiedot fyysiseen lähetykseen. Elintarvikkeiden kuluttajapakkausten osalta toimivin ratkaisu olisi 2D-viivakoodien käyttö, koska ne mahdollistavat tarvittavan tietomäärän koodaamiseen riittävään pieneen tilaan.