Aineistovaatimukset eri kuvatyypeille

Media-aineistojen aineistovaatimukset perustuvat GS1-yhteisön ylläpitämään GDSN-standardiin. Standardi ohjaa valmistajia tuottamaan laadukkaita kuvia, joita loppukäyttäjä voi hyödyntää eri käyttötarkoituksissa.

Tarkista että tuotekuvasi on aineistovaatimusten mukainen

Instruction steps

Myynti- ja markkinointikuvat

Myynti- ja markkinointikuvilla tarkoitetaan tuotteen myyntiin ja markkinointiin tarkoitettuja tuotekuvia.

Mobiilioptimoidut tuotekuvat

Mobiilioptimoiduilla tuotekuvilla (MRHI, Mobile Ready Hero Image) tarkoitetaan tuotteen verkkokauppamyyntiin käytettävää kuvaa, joka on muokattu erityisesti pienikokoisilta mobiilinäytöiltä tai matkapuhelimilta katseltavaksi. Kuvaa on selkeytetty niin, että kuluttaja voi helposti tunnistaa tuotteen, vaikka kuva on pieni ja tuotteiden selailua tehdään nopeasti.

Hyllykuvat

Hyllykuva on kuva, jota käytetään myymälän hyllykuvien (planogrammi) piirtämiseen piirto-ohjelmalla. Kun hyllykuvia on useampia, piirto-ohjelma pystyy muodostamaan niistä kolmiulotteisen hyllykuvan.

PDF-tiedostot

Tuotteen tekniset tiedot ja ohjeet ovat pdf-tiedostoja, jotka sisältävät tietoa tuotteesta, esimerkiksi käyttöohjeita. Tiedostojen metadataan sisältyy joitakin yksilöllisiä kenttiä kuten tieto kielestä ja ISBN/ISSN-numerot.