Tuotteen kopiointi

Tuotteen tai pakkauksen voi perustaa kopioimalla olemassa olevan tuotteen. Tuotteen voi kopioida joko suoraan tai tekemällä tuotetietopohjan, jolloin pohjaa voi hyödyntää uusien tuotteiden luomiseen jatkossakin.

Huomioitavaa kopioinnissa ja tuotetietopohjissa

Tuotteen tietoja kopioidessa voi helposti käydä niin että uudelle tuotteelle kopioi vanhentunutta ja virheellistä tietoa. Käy siksi tiedot tarkasti läpi, ja poista kaikki tiedot jotka ei kuulu olla uudella tuotteella.

Instruction steps

Tuotteen kopiointi

Tuotteen kopiointi aloitetaan hakutulosnäkymällä joko klikkaamalla Toiminnot-painiketta ja valitsemalla Kopioi, tai valitsemalla tuote ja klikkaamalla ylävalikon Kopioi-painiketta. 

Anna sitten uuden tuotteen perustiedot:

 • GTIN-koodi
 • Hierarkiataso
 • Onko vähittäistuote
 • Kohdemarkkina
 • Onko kuluttajatuote
 • Kuka voi nähdä tuotteen tiedot?

Jatka klikkaamalla Seuraava, kun olet täyttänyt perustiedot. Tarkista että GPC-ryhmittelyn Brick-koodi on oikea tuotteelle. Klikkaa Seuraava, vahvista tuotteen tiedot ja lopuksi Luo tuote. 

Tuotteesta on muodostunut Luonnos-versio, joka tietoja voidaan täydentää ja lopuksi julkaista.

Kuljetuspakkaus ja lava kopioidaan samalla tavalla kun vähittäistuote. Vähittäistuote linkitetään kuljetuspakkauksen tietoihin antamalla: 

 • 3165 Sisältyvän tuotteen GTIN
 • 3170 Kuljetuspakkaukseen sisältyvien pakkausten lukumäärä
   

Tuotetietopohja

Luo uusi vähittäistuote tuotetietopohjan avulla

 1. Tuotetietopohjan luominen aloitetaan hakutulosnäkymällä joko klikkaamalla Toiminnot-painiketta ja valitsemalla Luo tuotetietopohja, tai valitsemalla tuote ja klikkaamalla ylävalikon Tuotetietopohjat-painiketta. 
 2. Jatka sitten antamalla tuotetietopohjalle nimi. Anna nimi joka kuvastaa esim. tuoteryhmää ja hierarkiatasoa. Ainoastaan käyttäjä näkee nimen. Klikkaa sitten Luo uusi tuotetietopohja.
 3. Muokkaa seuraavaksi tuotetietopohjan tietoja. Tuotetietopohjan tietoja on hyvä käydä läpi ennen kun sen pohjalta luo uuden tuotteen. Poista ja päivitä pohjan tietoja vastaamaan ko. uusia tuotteita.

Klikkaa sitten Luo uusi tuote tietopohjan avulla-painiketta. 

Anna uuden tuotteen perustiedot:

 • GTIN-koodi
 • Hierarkiataso (järjestelmän tuoma tieto)
 • Onko vähittäistuote (järjestelmän tuoma tieto)
 • Kohdemarkkina
 • Onko kuluttajatuote
 • Kuka voi nähdä tuotteen tiedot?

Jatka klikkaamalla Seuraava, kun olet täyttänyt perustiedot. Tarkista että GPC-ryhmittelyn Brick-koodi on oikea tuotteelle. Klikkaa Seuraava, vahvista tuotteen tiedot ja lopuksi Luo tuote. 

Tuotteesta on muodostunut Luonnos-versio, jonka tietoja voidaan täydentää ja lopuksi julkaista.

Luodut tuotetietopohjat tallentuvat Tuotetietopohjat-osioon. Tämä osio löytyy Hallinta-painikkeen kautta.

Luo uusi kuljetuspakkaus tuotetietopohjan avulla

Kuljetuspakkaus kopioidaan tuotetietopohjaksi samalla tavalla kun vähittäistuote.

Kun olet antanut uuden tuotteen perustiedot, avautuu sivu jossa annat:

 • Sisältyvän tuotteen GTIN, eli mikä vähittäistuote sisältyy uuteen kuljetuspakkaukseen sekä
 • Kuljetuspakkaukseen sisältyvien pakkausten lukumäärä, eli kuinka monta tuotetta pakkaukseen sisältyy

Klikkaa sitten Seuraava, vahvista tiedot ja lopuksi Luo tuote. 

Voit tarkistaa että olet linkittänyt oikeat pakkaukset toisiinsa klikkaamalla Pakkaushierarkia-painiketta.