gs1 kuva

GS1-järjestelmä ja standardit

Meillä on hallussamme avaimet todelliseen supervoimaan: mihin tahansa me katseemme luomme, näemme siinä tunnisteiden luomia mahdollisuuksia. Tämän voiman haluamme jakaa asiakkaidemme kanssa.

Tunnisteiden taakseen kätkemä oikea ja luotettava tieto on avain vastuullisempaan ja yhdessä toimivaan maailmaan. Maailmaan, joka luo uutta tiedon ja sen hyötyjen tuomista mahdollisuuksista. Tätä me edesautamme työllämme GS1 Finlandissa, puolta valitsematta.

 

GS1-järjestelmä ja standardit

GS1-järjestelmän ja siihen sisältyvien standardien avulla yritykset voivat hallita tuotetietoja kokonaisvaltaisesti varmistamalla täydellisen läpinäkyvyyden koko tuotanto- ja arvoketjussa. GS1:n globaalia ja skaalautuvaa yksilöintijärjestelmää voidaan hyödyntää kaikilla eri toimialoilla.

Kommunikointi on helppoa ja tehokasta, kun osapuolet ymmärtävät toisiaan. GS1:n kehittämät globaalit standardit määrittelevät tavat yksilöidä, tunnistaa ja jakaa tietoa eri toimijoiden välillä. Näin ne luovat yhteisen liiketoiminnan perustan ja kielen, joka tukee eri toimialojen digitalisointia ja prosessien tehostamista.

 

Infograafi GS1-järestelmä

  

GS1-standardit jaetaan kolmeen osaan: yksilöi, tunnista ja jaa

Yksilöi

GS1- standardeja käytetään yksilöimään esimerkiksi tavaroita, paikkoja, osapuolia ja paketteja. Yritykset ympäri maailman käyttävät näitä standardeja tehostaakseen tuote- ja tietovirtojaan.

Tunnista

GS1-viivakoodien ja RFID/EPC-tunnisteiden avulla voidaan siirtää tietoja nopeasti ja turvallisesti fyysisistä tavaroista tietokoneelle. Niitä käytetään kaikkialla maailmassa laajasti erilaisten esineiden merkitsemiseksi aina muropakkauksista ja vaatteista sairaalavuoteisiin ja junavaunuihin. Käytettäessä GS1:n tunnistusjärjestelmää voi olla varma, että kukaan muu ei käytä samaa tunnistetta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kahta tuotetta, kahta lavaa tai kahta yritystä ei voida sekoittaa keskenään.    

Jaa tietoa

GS1-standardien avulla liikekumppanit voivat helposti ja tehokkaasti vaihtaa esimerkiksi tuotetietoja ja tilauksia ja seurata toimituksia reaaliaikaisesti. Jaettava tieto voi olla esimerkiksi master dataa tuotetiedoista, transaktiotietoa tilauksista tai tapahtumatietoa tuotteen eri vaiheista arvoketjussa. Standardoitu tiedon jakaminen luo pohjan yhtenäiselle tavalle jakaa tietoa ja osoittaa, missä tieto kulloinkin on olemassa ja saatavilla arvoketjussa.

Onko sinulla kysyttävää GS1-standardeista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager