-

Tuotteiden läpinäkyvyys toimitusketjussa

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti.

Tuotteiden läpinäkyvyys koko toimitusketjussa edistää vastuullista toimintaa

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti. Kuluttajien lisäksi myös tuotteiden valmistajat sekä kaupan toimijat ovat erityisen kiinnostuneita raaka-aineiden alkuperästä ja vastuullisesta toiminnasta. 

Elintarvikealan yrityksiin kohdistuu jäljitettävyysvaatimuksia viranomaisilta ja lainsäädännöstä. Tarvittaessa yritysten pitää pystyä kertomaan tuote- ja raaka-aine-erien lähde ja mihin ne on toimitettu erä- ja päivämäärätietoineen. Toimitusketjun läpinäkyvyys tukee organisaatioiden raportointivelvoitteita ja mahdollistaa luotettavan toiminnan jäljitettävyysvaatimusten täyttämiseksi.

 

Inforgraafi tuotteiden läpinäkyvyydestä

 

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti.

Käy tutustumassa linkin kautta animaatioon, joka havainnollistaa miten GS1:n standardeja hyödynnetään toimitusketjun eri vaiheissa.