Lautavaraston skannaus

Rakennusalan julkilausuma: Standardoidut GTIN-koodit käyttöön rakennustuotteissa

Standardoitu tiedonhallinta luo edellytykset rakennusalan yhä laajenevalle digitalisoinnille ja automatisoinnille, minkä ohella se avaa mahdollisuuksia parantaa rakentamisen laatua, työturvallisuutta sekä vähähiilisyyttä. Tähän tähtäävä julkilausuma julkaistiin x.x.2022.

GTIN (Global Trade Item Number) otetaan laajamittaisesti käyttöön rakennusalan tuotteiden yhteisenä tunnisteena. Tietä GTIN-koodien käyttöönotossa näyttävät Rakennusteollisuus RT:n digiryhmään kuuluvat rakennusurakoitsijat.

Päätös lähteä aktiivisesti edistämään asiaa julkaistiin toimijoiden yhteisessä julkilausumassa X.X.2022. Taustalla on Ruotsin rakennusteollisuuden viime syksynä tekemä päätös, jossa esitettyyn haasteeseen myös suomalaiset toimijat haluavat näin vastata.

Myös kiinteistö- ja rakentamisalan liitot Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat sitoutuneet edistämään GTIN-koodin käyttöä rakennusten elinkaaren eri vaiheissa.

Toimialalta odotetaan aktiivisuutta

Onnistunut GTIN-koodien käyttöönotto ja siitä seuraavien hyötyjen toteutuminen vaativat aktiivisuutta useilta alan eri toimijoilta.

  • Rakennusteollisuuden yritysten tulee hyödyntää GTIN-koodiin sidottuja tuotetietoja prosesseissaan.
  • Rakennustuoteteollisuuden ja toimittajien tulee varmistaa, että kaikilla heidän tuotteillaan on yksilölliset GTIN-koodit.
  • Kaikkien alan tuotetietokantojen tulee vaatia GTIN-koodin käyttöä pakollisena tunnistenumerona tuotteille.
  • Alalla käytettävien tietojärjestelmien tulee kyetä käsittelemään GTIN-koodeja.
  • GTIN-koodien käytössä tulee noudattaa GS1-standardin määrittelemiä sääntöjä.

Kysymyksiä ja vastauksia GTIN-koodista

Mitä GTIN-koodien käyttöönotto tarkoittaa sinun yrityksellesi? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, neuvomme mielellämme.

Kuva Petri kasvot2

Petri Leppänen

Development Manager