Uutinen

Viivakooditestit Memphisin yliopistossa

Datamatrix
GS1 suorittaa parhaillaan viivakoodien luentaan liittyviä testejä Memphisin yliopistossa. Testit ovat jaettu kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen osio on saatu päätökseen. Loppuraportin on tarkoitus valmistua kesällä ja sen on tarkoitus tuoda vastauksia ja ohjeita 2D-viivakoodien käyttöönottoon ja siirtymäaikaan liittyen.

Ensimmäisessä testivaiheessa selvitettiin eri viivakoodien lähtötaso verrattuna perinteiseen EAN-viivakoodiin. Tässä vaiheessa 2D-viivakoodit sisälsivät ainoastaan standardoidun tuotetunnisteen, eli GTIN-koodin. Näin voitiin ensin selvittää, että onko viivakoodeilla toimivuuseroja lukunopeuksien suhteen. Lopputuloksena oli, että 2D-viivakoodien toimintavarmuus ja nopeus ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin perinteisen EAN-viivakoodin.  

Tällä hetkellä on käynnissä testien toinen vaihe, jossa viivakoodien tietosisältöön lisätään tuotetunnisteen lisäksi tarkentavia lisätietoja, kuten valmistuserän tunnus sekä päiväystietoja. Tarkoituksena on tässä vaiheessa selvittää, että miten suurempi tietosisältö vaikuttaa viivakoodien toimivuuteen esimerkiksi kassapisteillä. Tulevan kehityksen tarkoituksena ei ole hidastaa operatiivisia toimintoja, vaan lisätä tietoa sekä tehokkuutta prosessien eri vaiheissa.  

Testien kolmannessa vaiheessa on puolestaan vuorossa etenkin siirtymäajan suhteen merkittävä vaihe, eli rinnakkaisten viivakoodien toimivuus kassapisteillä. Koska 2D-viivakoodien käyttöönotossa siirtymäaika on välttämätön, jolloin pakkauksissa tulee olemaan rinnakkain perinteinen EAN-viivakoodi sekä uusi 2D-viivakoodi, niin sujuvan siirtymän kannalta on tärkeä varmistaa, että tälle on tekniset edellytykset arvoketjussa.  

Viivakooditestien loppuraportti on aikataulutettu valmistumaan kesäkuussa, jonka jälkeen pääsemme varmistamaan, että millaisilla ohjeistuksilla 2D-viivakoodien siirtymäaikaa on mahdollista ja realistista toteuttaa.