Ohje

H- ja P-lausekkeiden lisätietojen antaminen

Kemikaalituotteilla on pakkauksessa ohjeita ja varoituksia kuluttajille. Nämä tiedot annetaan myös Synkkaan ja ne tunnetaan H- ja P-lausekkeina. H-lausekkeilla kerrotaan, mitä vaaraa tuote saattaa aiheuttaa, ja P-lausekkeilla kerrotaan toimenpiteet, mitä ongelmatilanteessa tulee tehdä. Tuotteen pakkauksessa H- ja P-lausekkeet ovat kirjoitettuna tekstinä. Lisäksi näiden tietojen yhteydessä annetaan Varoitusmerkki. 

Synkassa Vaaralauseke (H-lauseke) (2740) ja Turvalauseke (P-lauseke) (2746) valitaan koodilistalta. Esimerkkinä kuvissa H-lauseke.

Osaa H- ja P-lausekkeita pitää täydentää lisätiedoilla, nämä annetaan attribuuteilla:
 

  • Vaaralauseke (H-lauseke) lisätiedot (2741) 
  • Turvalauseke (P-lauseke) lisätiedot (2747)

Täydennettävä osio on ilmaistu lausekkeessa joko suluissa olevalla ohjeella, mitä päivitetään tai sitä jatketaan kolmen pisteen kohdalta täydentäen toimenpiteet, mitä tehdä. Teksti annetaan samassa muodossa ja samoilla kielillä, kuin mitä tuotteen pakkauksessa on. Siihen ei lisätä muuta tietoa.

H-lausekkeen lisätiedot kuvakaappaus
H-lausekkeen lisätiedot avattu tekstilaatikko