Jaa

GS1:n tiedon jakamisen standardit

Tiedonjaon standardimme auttavat arvoketjujen osapuolia jakamaan ja vastaanottamaan tietoa esimerkiksi tuotteista, toimituksista ja sijainneista tehokkaasti ja turvallisesti.

GS1:n tiedon jakamisen standardit tarjoavat yhtenäisen rakenteen ja muodon arvoketjun eri toimijoiden väliselle tiedonvaihdolle. Niiden avulla liikekumppanit voivat helposti ja tehokkaasti vaihtaa esimerkiksi esimerkiksi master dataa tuotetiedoista, transaktiotietoa tilauksista tai tapahtumatietoa tuotteen eri vaiheista arvoketjussa. Standardoitu tiedon jakaminen edistää tiedon reaaliaikaisuutta, läpinäkyvyyttä, tarkkuutta ja luotettavuutta, mikä puolestaan parantaa toimitusketjun tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.