Tunnista

GS1:n tunnistamisen standardit

Tunnistamisen standardien avulla fyysinen tuote tai tavara yhdistetään sen digitaaliseen maailmaan.

GS1:n standardeista parhaiten tunnetaan EAN-viivakoodi, joka täytti keväällä 2023 jo 50 vuotta. Nykyisin tuo symboli on yli miljardissa tuotteessa, se skannataan yli 10 miljardia kertaa päivässä ja tuotteet tunnistetaan sen avulla 150 maassa. 

Viivakoodit ovat koneellisesti tunnistettavissa olevia numeroita ja kirjaimia, joita voidaan lukea, tallentaa ja käsitellä tietojärjestelmien ja lukijoiden avulla. Niitä käytetään kantamaan liiketoimintaprosesseissa hyödyllisiä tietoja, kuten tuotenumeroita, sarjanumeroita tai erä- ja päivämäärätietoja. Viivakoodit ja niiden takana olevat standardoidut eli rakenteeltaan yhdenmukaiset tiedot mahdollistavat tehokkaat, luotettavat ja läpinäkyvät tietovirrat raaka-ainetuotannosta kauppaan.

Viivakoodien lisäksi GS1:n tunnistamisen standardit kattavat EPC/RFID-tunnisteet, jotka viivakoodien tapaan kiinnitetään suoraan fyysiseen kohteeseen. Lisäksi tarjoamme standardeja, jotka määrittelevät yhdenmukaiset liittymät skannereille, tulostimille ja muille komponenteille, jotka yhdistävät GS1:n tiedonkantajat yrityssovelluksiin.

 

Tunnistamisen standardit

Sovellustunnukset

GS1:n sovellustunnukset (GS1 Application Identifiers) ovat etuliitteitä, joita käytetään viivakoodeissa ja EPC/RFID-tunnisteissa määrittämään tietoattribuuttien merkitys ja muoto. Ne kertovat, miten koodeihin lisätään GS1-tunnisteiden ulkopuolisia tuotetietoja, kuten eränumero, sarjanumero, parasta ennen -päiväys tai viimeinen käyttöpäivä.

Kaikki GS1-viivakoodit

Kattavan listan ja tarkempaa tietoa GS1-viivakoodeista löydät GS1 Globalin verkkosivuilta.

Tilaa ensin GS1-yritystunniste

Ensimmäinen askel GS1:n tunnistamisen standardien käyttöön on GS1-yritystunnisteen hankkiminen. Se muodostaa yrityksesi tunnisteiden perustan.