Tunnista

Sovellustunnukset

GS1:n sovellustunnukset (GS1 Application Identifiers) ovat etuliitteitä, joita käytetään viivakoodeissa ja EPC/RFID-tunnisteissa määrittämään tietoattribuuttien merkitys ja muoto.

GS1:n sovellustunnukset (Application Identifier, AI) ovat 2–4 numeron pituisia tunnuksia, jotka kertovat, miten koodeihin lisätään GS1-tunnisteiden ulkopuolisia tuotetietoja, kuten eränumero, sarjanumero, parasta ennen -päiväys tai viimeinen käyttöpäivä. Ne myös määrittävät koodin kenttäpituuden ja muodon.

Sovellustunnuksia käytetään GS1-128-, GS1 DataMatrix- ja GS1 DataBar -viivakoodeissa sekä EPC/RFID-tunnisteissa.

 

Yleisimmin käytetyt sovellustunnukset

Alle on koottu yleisimmin käytettyjä sovellustunnuksia. 

Kattavan listauksen sovellustunnuksista löydät GS1 Globalin verkkosivuilta >

AI/STKoko nimiMuotoFNC1 vaaditaanDatan nimi
00Sarjatoimitusyksikkökoodin2+n18eiSSCC
01Maailmanlaajuinen tuotenumeron2+n14ei GTIN
02Toimitusyksikköön sisältyvien tuotteiden GTIN-numeron2+n14ei CONTENT
10Eränumeron2+X..20kyllä BATCH/LOT
11Valmistuspäivämäärä (VVKKPP)n2+n6ei PROD DATE
13Pakkauspäivämäärä (VVKKPP)n2+n6ei PACK DATE
15Parasta ennen päivämäärä  (VVKKPP)n2+n6ei BEST BEFORE or BEST BY
17Viimeinen käyttöpäivä (VVKKPP)n2+n6ei USE BY or EXPIRY
21Sarjanumeron2+X..20kylläSERIAL
310nNettopainon4+n6ei NET WEIGHT (KG)
330nBruttopainon4+n6ei GROSS WEIGHT (KG)
37Toimitusyksikköön sisältyvien tuotteiden määrän2+n..8kylläCOUNT
400Asiakkaan ostotilausnumeron3+X..30kylläORDER NUMBER
410Toimitusosoite - GLN (osapuolitunniste)n3+n13ei SHIP TO LOC
414Fyysisen sijainnin yksilöinti, Global Location Number  - osapuolitunnisten3+n13ei LOC No
8003Maailmanlaajuinen palautettavien pakkausten tunniste n4+n14+X..16kylläGRAI
8004Maailmanlaajinen kappaleiden, yksiköiden tunnisten4+X..30kylläGIAI
8018Maailmanlaajuinen palvelusuhdenumeron4+n18kylläGSRN

Taulukossa käytetyt lyhenteet:
AI/ST = Application identifier / Sovellustunnus
FNC1 = Function 1