Tunnista

GS1-128-viivakoodi

GS1-128 on aakkosnumeerinen viivakoodi, jota käytetään merkitsemään tukkupakkauksia ja logistisia yksiköitä, kuten kuormalavoja, joita ei lueta kassapäätteillä. Koska GS1-128-viivakoodi voi sisältää enemmän tietoa kuin EAN-viivakoodi, sitä käytetään myös sähkömittareiden, käyttöpaikkojen ja varastojen merkitsemiseen.

GS1-128-viivakoodi voi sisältää muun muassa:

 

GS1-128 mahdollistaa sovellustunnusten käytön. Sovellustunnusten avulla kuvataan minkälaista informaatiota koodi sisältää. Sovellustunnukset laitetaan sulkuihin viivakoodin alle tulevaan selkokieliseen tekstiin, joka sisältää samat tiedot kuin viivakoodi. Sulkuja ei kuitenkaan pidä sisällyttää viivakoodin dataan.

Ean-128

 

Mitkä ovat GS1-128-viivakoodin hyödyt?

GS1-128-viivakoodi voi sisältää jäljitettävyyttä parantavaa tietoa, joka mahdollistaa tuotteen seuraamisen kuljetuksen aikana, helpottaa varaston hallintaa ja tehostaa koko logistiikkaa.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GS1-128-viivakoodia?

Tavarantoimittajat, jakelijat ja kuljetusliikkeet useilla toimialoilla käyttävät GS1-128-viivakoodia lavojen merkitsemiseen kuljetus- ja lavatarroilla. Sitä käytetään toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti osana GS1:n maailmanlaajuisia standardeja, mikä helpottaa sekä paikallista että kansainvälistä logistiikkaa.

GS1-128 barcode

Löydät tarkempaa tietoa GS1-128-viivakoodista GS1 Globalin verkkosivuilta.