Yksilöi

Käyttöomaisuuden tunniste GIAI

GIAI (Global Individual Asset Identifier) ​​on GS1:n yksilöinnin standardi, jota käytetään käyttöomaisuuden yksilöintiin. Tunnisteen avulla voidaan seurata ja tallentaa tietoja tietystä omaisuudesta, ja sitä käytetään esimerkiksi junavaunujen, sähkömittareiden, tietokoneiden, pöytien ja matkapuhelimien numeroimiseen. GIAI:n määrittävä yritys voi olla omaisuuden omistaja, leasing- tai vuokrayritys.

GIAI voidaan koodata GS1-128-viivakoodiin, GS1 DataBariin, GS1 DataMatrixiin tai EPC/RFID-tunnisteeseen.

 

Mitä hyötyä GIAI-tunnisteesta on?

Kun omaisuudella on yksilöivä GIAI-tunniste, se voidaan rekisteröidä erilaisiin omaisuusrekistereihin ja ylläpitojärjestelmiin, ja tieto on välitettävissä eri toimijoiden kesken. Yritykset voivat nopeasti tunnistaa yksittäisen omaisuuden ja rekisteröidä sitä koskevia tietoja esimerkiksi sijainnista tai huolloista.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GIAI-tunnistetta?

GIAI:ta käyttävät esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alan, terveydenhuollon, IT- ja telealan sekä öljyteollisuuden yritykset.

 

GIAI-koodin muodostaminen

GIAI-tunnisteita varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste.

GIAI:n maksimipituus on 30 merkkiä.

 

GIAI:N rakenne

 

Esimerkki: (8004) 64YYYYYYY X10...X30

8004 = sovellustunnus
64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
X10...X30 = juokseva aakkosnumeerinen yksittäisen objektin numero siten, että GIAI:n maksimi kokonaispituus on 30 merkkiä

 

Huomaa

  • Ei sisällä tarkistusnumeroa
  • Ei käytetä tuotteen eikä logistisen yksikön yksilöintiin
  • Ei voi käyttää tilauksen tekemiseen, jos kappaletta kuljetetaan osapuolten välillä

Global Individual Asset Identifier

Löydät tarkempaa tietoa GIAI-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.