Tunnista

EPC/RFID

EPC (Electronic Product Code) on GS1:n standardi RFID:lle. Sillä yksilöidään esimerkiksi logistiset yksiköt, sijainnit ja muut toimitusketjun tiedot RFID-teknologiaan soveltuviksi. EPC:tä voidaan käyttää eri yhteyksissä, esimerkiksi binäärimuodossa RFID-tunnisteisiin koodattuna tai tekstimuodossa tietojen jakamiseksi yritysten järjestelmien välillä.

RFID-tunniste (Radio Frequency Identification) on kohteeseen kiinnitettävä tarra, kortti, implantti tai vastaava merkintä, joka sisältää antennin ja pienen mikropiirin. Tunnisteen sisältö voidaan kirjoittaa ja lukea ilman kosketusta tai näköyhteyttä ja useampi tunniste voidaan lukea samanaikaisesti. Lukuetäisyydet riippuvat käytettävästä taajuudesta, tehosta, RFID-lukijan herkkyydestä ja antennin suuntakuviosta.

 

Mitä hyötyä EPC/RFID:stä on?

Kun EPC on koodattu ja tallennettu RFID-tunnisteeseen, RFID-lukijat voivat lukea GS1:n toimitusketjun tunnisteet erittäin suurilla nopeuksilla ja yli 10 metrin etäisyyksillä ilman, että RFID:n tarvitsee olla näkyvissä. Näitä RFID:n ominaisuuksia voidaan käyttää lisäämään toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi varaston tarkkuutta.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät RFID:tä?

RFID-ratkaisuja käytetään esimerkiksi vähittäiskaupassa vaatteiden ja kenkien etiketöintiin, mikä helpottaa muun muassa varastointia. Teknologiaa käytetään myös kuljetuksissa ja logistiikassa muun muassa junavaunujen merkinnöissä, jolloin junat voidaan tunnistaa myös niiden liikkuessa suurilla nopeuksilla.

 

EPC/RFID:n muodostaminen

EPC:n yksilöity tunnistaminen perustuu GS1-yritystunnisteen pohjalta muodostettuihin GS1:n yksilöinnin standardeihin. EPC:n periaatteena on, että jokainen GS1-tunniste on täydellisesti yksilöivä, minkä vuoksi osaan tunnisteista pitää lisätä sarjanumero.

 

Seuraavat GS1-tunnisteet eivät tarvitse sarjanumerotarkennusta:

Voit muuttaa GS1-standardien mukaisen tietosisällön RFID-tunnisteelle koodattavaan muotoon GS1:n EPC Converterin avulla.

RFID

Löydät tarkempaa tietoa RFID:stä ja EPC:stä GS1 Global Officen verkkosivuilta.