Yksilöi

Dokumentin tunniste GDTI

GDTI (Global Document Type Identifier) ​​on GS1-standardi, jota käytetään yksilöimään tietty dokumenttityyppi. GDTI:n avulla voidaan myös yksilöidä yksittäinen asiakirja, kun sen tunnistetietoon lisätään sarjanumero. 

Termiä dokumentti käytetään laajasti kattamaan kaikki viralliset ja yksityiset asiakirjat. Esimerkkejä dokumenteista ovat fyysiset asiakirjat, kuten tutkintotodistukset, laskut, ajokortit sekä digitaaliset aineistot, kuten digikuvat ja EDI-sanomat.

GDTI voidaan koodata viivakoodiin tai EPC/RFID-tunnisteeseen.

 

Mitä hyötyä GDTI-tunnisteesta on?

Kun dokumentti on yksilöity GDTI:llä, ei samalla numerolla ole toista asiakirjaa. Siten varmistetaan, että oikea asiakirja jaetaan oikealle vastaanottajalle. Dokumenttia koskevat tiedot tallennetaan tietojärjestelmiin, josta ne ovat haettavissa GDTI-tunnisteen avulla. Se vähentää petosten ja väärennösten mahdollisuutta.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GDTI-tunnistetta?

Yritykset eri toimialoilla käyttävät GDTI-tunnistetta kaupallisten asiakirjojen, kuten tilausten ja laskujen numerointiin ja tunnistamiseen. Terveydenhuollossa tunnistetta käytetään muun muassa reseptien ja röntgenkuvien numerointiin. Myös eri viranomaiset yksilöivät virallisia asiakirjoja GDTI-tunnistein. Kaikille GDTI:n käyttäjille yhteistä on, että heidän on voitava seurata, jäljittää ja sähköisesti arkistoida dokumentteja ja niiden tietoja turvallisesti.

 

GDTI-koodin muodostaminen

GDTI-tunnisteita varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste.

GDTI:n pituus on 13 merkkiä, jonka perään voi laittaa 1–17-numeroisen vapaavalintaisen sarjanumeron siten, että koodin maksimipituus on 30 merkkiä.

 

GDTI Rakenne

 

Esimerkki: (253) 64YYYYY DDDDD T N1...

253 = sovellustunnus
64YYYYYYY = yrityksen GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
DDDD = dokumenttityypin yksilöintiosa (1–5 numeroa)
T = tarkistusnumero
N1...N17 = vapaaehtoinen sarjanumero, 1–17 numeroa

Global Document Type Identifier

Löydät tarkempaa tietoa GDTI-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.