Yksilöi

Sijainti- ja osapuolitunniste GLN

GLN (Global Location Number) on sijainti- ja osapuolitunniste, joka vastaa kysymyksiin kuka ja missä. Tätä yksilöinnin standardia käyttävät yritykset, jotka haluavat tunnistaa toimipaikat ja osapuolet toimitusketjussa, kuten:

  • toimijat, kuten yritykset, organisaatiot, yksiköt, valmistajat, jakelijat tai jälleenmyyjät
  • fyysiset sijainnit, kuten peltolohkot, myymälät, sairaalat ja satamat
  • liikkuvat sijainnit, kuten ambulanssit, rekat ja laivat
  • digitaaliset sijainnit, kuten elektroniset viestintäjärjestelmät (EDI)
  • oikeushenkilöt, kuten yritykset, tytäryhtiöt tai viranomaiset

GLN voidaan koodata viivakoodiin tai EPC/RFID-tunnisteeseen automaattista tunnistamista varten.

 

Mitkä ovat GLN-tunnisteen hyödyt?

GLN:n avulla toimijat säästävät aikaa ja vähentävät virheiden määrää, kun osapuolet ja sijainnit tunnistetaan nopeasti ja tarkasti. Tämän lisäksi sijainnit ja osapuolet yksilöivä GLN-tunniste on perusta toimitusketjun läpinäkyvyydelle ja jäljitettävyydelle.

Hyödyntämällä GLN-tunnistetta toimitusketjun osapuolet voivat virtaviivaistaa tiedonkulkuaan ja varmistaa, että:

  • tuotteet, tavarat, sanomat ja laskut päätyvät oikeaan paikkaan
  • digitaalinen tiedonkulku on tehokasta ja sujuvaa, jopa automaattista
  • tieto- ja tavaravirrat ovat seurattavissa ja jäljitettävissä.

 

Mitkä toimialat käyttävät GLN-tunnisteita?

Maailmanlaajuisesti GLN-tunnisteita käyttävät useat eri toimialat ja julkinen sektori. Suomessa GLN on toistaiseksi osittain käytössä vähittäiskaupan alalla. Lisäksi sitä käytetään osapuolitunnuksena sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyssä tiedonvaihtojärjestelmässä, Datahubissa.

 

GLN-tunnisteen muodostaminen

GLN-tunniste on 13 merkkiä pitkä. Koodin muodostaminen riippuu myönnetyn yritystunnisteen pituudesta.

GLN-numeron rakenne

 

Esimerkki:

64YYYYY AAAAA T

64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
AAAAA = osapuolitunnus (vapaat 1–6 numeroa)
T = tarkistusnumero

GLN-koodeja luodaan ja hallinnoidaan GS1 Rekisterissä

GLN-koodeja varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste. Sen myötä saat käyttöösi GS1 Rekisterin, jossa voit luoda ja hallinnoida tunnisteitasi.

Global Location Number

Löydät tarkempaa tietoa GLN-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.