Yksilöi

Palvelusuhteen tunniste GSRN

GSRN (Global Service Relation Number) on GS1:n yksilöinnin standardi, jota käytetään antamaan palvelun asiakas-, liike- tai käyttäjäsuhteille yksilöllinen tunniste. Palvelusuhteen tunnisteen avulla voidaan tunnistaa sekä palvelun vastaanottaja sekä palvelun tarjoaja, ja usein nämä rekisteröidään samanaikaisesti, esimerkiksi kun hoitaja antaa potilaalle lääkettä. Palvelusuhteen osapuoli voi olla joko henkilö tai yritys.

GSRN voidaan koodata viivakoodiin tai EPC/RFID-tunnisteeseen, esimerkiksi henkilökorttiin, potilasrannekkeeseen tai sähkömittariin.

GSRN voidaan sisällyttää sovellustunnuksen kanssa GS1-128-, GS1 DataBar- tai GS1 DataMatrix -viivakoodiin tai EPC/RFID-tunnisteeseen.

 

Mitkä ovat GSRN-tunnisteen hyödyt?

GSRN:n avulla yritykset voivat virtaviivaistaa prosessejaan, parantaa palvelun laatua ja luoda läpinäkyvyyttä arvoketjuun. Kun palvelusuhteen osapuoli saa yksilöllisen GSRN-tunnisteen, palveluiden tilaaminen, suunnittelu ja ylläpito yksinkertaistuvat sekä yritykselle että sen asiakkaille. Käyttämällä GSRN-tunnistetta vältytään myös tietoturvaltaan ongelmallisten henkilötunnisteiden käytöltä ja taltioidut tapahtumat voidaan pitää turvatuissa tietokannoissa.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GSRN-tunnistetta?

Suomessa GSRN:ää käytetään sähkönkäyttäjien tunnistamiseen, jolloin tunniste toimii käyttöpaikan yksilöivänä tunnuksena.

GSRN-tunniste soveltuu kaikille palveluyrityksille, jotka haluavat tunnistaa suhteensa yksittäisiin palveluntarjoajiin tai vastaanottajiin, kuten sairaalassa työskenteleviin lääkäreihin, heidän puolestaan ​​työskenteleviin konsultteihin tai kanta-asiakasohjelman hyödyntäjiin.

 

GSRN-koodin muodostaminen

GSRN-tunnisteita varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste.

GSRN-tunniste on 18 merkkiä pitkä.

 

GSRN Rakenne

 

 

Esimerkki: (8018) 64YYYYY VVVVVVVVVV T

8018 = sovellustunnus
64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
VVVVVVV = palveluviitenumero (6–11 numeroa, riippuen yrityksen GS1-yritystunnisteen pituudesta)
T = tarkistusnumero

Global Service Relation Number

Löydät tarkempaa tietoa GSRN-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.