Yksilöi

Tuotetunniste GTIN

GTIN on lyhenne sanoista Global Trade Item Number. Se on GS1:n tuotetunniste, jota käytetään antamaan tuotteille ja palveluille maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen identiteetti.

GTIN-koodi sisältää:

 

GTIN

 

Mitkä ovat GTIN-koodin hyödyt?

 • varmistaa, etteivät tuotteet ja brändit sekoitu keskenään
 • tehostaa toimitusketjun toimintaa, erityisesti varastonhallintaa, myynnin seurantaa ja kassapäätetyöskentelyä
 • mahdollistaa tuotetietojen vastaanottamisen ja välittämisen toimitusketjun osapuolten välillä
 • tukee tuotteiden seurantaa ja jäljitettävyyttä toimitusketjussa
 • mahdollistaa saman tuotetunnisteen käytön myös viennissä
 • parantaa tuotteiden löydettävyyttä verkossa.

 

Mitkä toimialat käyttävät GTIN-koodeja?

GTIN on käytössä maailmanlaajuisesti, mikä helpottaa asiointia sekä kotimaassa että ulkomailla. Käytännössä kaikilla vähittäiskaupan tuotteilla on oma GTIN-koodinsa, mikä varmistaa, etteivät tuotteet sekoitu keskenään. Kassapäätteillä ja muissa toimitusketjun osissa tuotteesta tai pakkauksesta luettava viivakoodi on GTIN-koodi sähköisesti luettavassa muodossa eli viivoiksi muutettuna.

Vähittäiskaupan lisäksi GTIN-koodeja käytetään verkkokaupassa, foodservicessä, rakentamisessa, teknisessä teollisuudessa ja terveydenhuollossa.

 

GTIN-hallintastandardi määrittää säännöt

GTIN-koodit ovat yksilöllisiä ja esimerkiksi lakkautetun tuotteen GTIN-koodin uudelleenkäyttö jonkin toisen tuotteen tunnisteena on kielletty.

Vaihtuvamittaisten tuotteiden koodit ovat poikkeus tähän sääntöön. Vaihtuvamittaisella tuoretuotteella olleen GTIN-koodin saa ottaa uudelleen käyttöön jonkin toisen vaihtuvamittaisen tuotteen tunnisteena aikaisintaan, kun poistuvan tuotteen viimeisimmän valmistuserän säilyvyysajankohdasta on kulunut 24 kuukautta. 

GTIN-hallintastandardi määrittelee yhtenäiset säännöt tuotteille annettavien GTIN-koodien hallintaan.

 

GTIN-koodin muodostaminen

GTIN-koodeja varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste

GTIN-koodi on tavallisesti 13 merkkiä pitkä. Fyysisesti pienikokoisille tuotteille, joihin EAN-13-viivakoodi on liian suurikokoinen, myönnetään erikseen kahdeksan merkin pituisia GTIN-koodeja. GTIN-8-koodit tilataan GS1:n asiakaspalvelusta

Näiden lisäksi on olemassa myös GTIN-14- ja GTIN-12-koodi. Mikäli sovellus vaatii että GTIN esitetään 14-numeroisena, pitää alkuun lisätä riittävä määrä nollia. GTIN-8- tai GTIN-12-koodeja ei voi muodostaa 7-, 8-, 9-, 10- tai 11-numeroisesta GS1-yritystunnisteesta.

 

GTIN-13-koodi

 • GTIN-13-koodi on 13 merkkiä pitkä.
 • Alkuun tulee 6–11-numeroinen GS1-yritystunniste.
 • Seuraavat 1–6 numeroa voi päättää itse.
 • Viimeinen eli 13. numero on tarkistusnumero, joka lasketaan 12 ensimmäisen numeron perusteella.

 

Esimerkki: 64YYYYYYYYY + A + T

64YYYYYYYYY = GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
A = omavalintaiset numerot (1–6 numeroa)
T = tarkistusnumero

 

GTIN-13-koodi vaihtuvamittaisen tuotteen yritystunnisteesta

 • GTIN-13-koodi on 13 merkkiä pitkä.
 • Alkuun tulee painoa vastaava numerosarja:
  23 = alle 10 kg tuotteet 
  24 = yli 10 kg tuotteet 
  25 = yli 100 kg tuotteet
 • Seuraavaksi tulee GS1-yritystunnisteesta neljä viimeistä numeroa (640 jätetään pois).
 • Seuraavat kaksi numeroa voi päättää itse.
 • Seuraavat neljä numeroa kertovat tuotteen painon kiloina. Alussa oleva tunnus 23, 24 tai 25 määrittää painon desimaalipilkun paikan.
 • Viimeinen eli 13. numero on tarkistusnumero, joka lasketaan 12 ensimmäisen numeron perusteella tarkistusnumerolaskurilla.

 

Esimerkki

23 + YYYY + AA + PPPP + T -> alle 10 kg tuotteet    esim. 1,155 kg
24 + YYYY + AA + PPPP + T -> 10-100 kg tuotteet   esim. 11,55 kg
25 + YYYY + AA + PPPP + T -> yli 100 kg tuotteet    esim. 115,5 kg

YYYY = yritystunniste ilman 640-alkua
AA = omavalintaiset numerot
PPPP = tuotteen paino kiloissa nelinumeroisena ilman desimaalipilkkua
T = tarkistusnumero

GTIN-koodeja luodaan ja hallinnoidaan GS1 Rekisterissä

GTIN-koodeja ja viivakoodeja varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste. Sen myötä saat käyttöösi GS1 Rekisterin, jossa voit luoda ja hallinnoida tunnisteitasi.

Global Trade Item Number

Löydät tarkempaa tietoa GTIN-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.