Jaa

EPCIS

Electronic Product Code Information Services (EPCIS) on GS1-standardi, joka on suunniteltu helpottamaan tapahtumatietojen luomista, tallentamista ja jakamista organisaatioiden välillä koko toimitusketjussa. EPCIS tarjoaa yhtenäisen tietorakenteen ja formaatin tapahtumien kuvaamiseen, mikä mahdollistaa tuotteiden ja omaisuuden tilan, sijainnin, liikkeiden ja alkuperän seuraamisen.

EPCIS vastaa kysymyksiin mitä, milloin, missä, miksi ja miten, mikä tekee siitä erittäin hyödyllisen toimitusketjun läpinäkyvyyden ja tehokkuuden parantamisessa. Se tarjoaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen tietoon tuotteiden liikkeistä ja niiden sijainnista eri vaiheissa. EPCIS auttaa valmistajia, jakelijoita, vähittäismyyjiä ja muita toimijoita muun muassa optimoimaan varastosaldoja, seuraamaan tuotteiden saatavuutta ja parantamaan toimitusketjun suorituskykyä.

EPCIS-standardia täydentää Core Business Vocabulary (CBV), joka sisältää määritelmät tietoarvoista, joita käytetään EPCIS-standardin mukaisissa tietorakenteissa. CBV auttaa yhtenäistämään käytettyjä termejä ja luomaan yhteisen sanaston, mikä tekee tiedon tulkinnasta ja ymmärtämisestä helpompaa organisaatioiden välillä.

EPCIS / CBV 2.0 on standardin päivitetty versio, joka tarjoaa lukuisia uusia ominaisuuksia, ja on suunniteltu vähentämään standardin käyttöönoton esteitä.

 

Mitkä ovat EPCIS:n hyödyt?

EPCIS:n avulla organisaatiot voivat kerätä, tallentaa ja jakaa tietoja standardoidulla tavalla, mikä helpottaa tiedon vaihtoa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä edistää tiedon läpinäkyvyyttä, tarkkuutta ja luotettavuutta toimitusketjussa. Se myös parantaa koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mikä puolestaan tehostaa tuotteiden jäljitettävyyttä, varastojen hallintaa ja toimitusketjun suorituskykyä.

EPCIS & CBV

Löydät tarkempaa tietoa EPCIS- ja CBV-standardeista GS1 Globalin verkkosivuilta.