Jaa

GS1 EDI

GS1 EDI (Electronic Data Interchange) on yhteisnimitys GS1:n sähköisen kaupankäynnin standardeille. GS1 EDI:n avulla liikekumppanit voivat vaihtaa sähköistä tietoa, kuten tilauksia ja laskuja yhdenmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Sähköiselle kaupankäynnille on kolme erilaista GS1-standardia:

  1. GS1 EANCOM
  2. GS1 XML
  3. GS1 UN/CEFACT XML

UN/CEFACT on YK:ssa toimiva kansainvälinen elin, joka pyrkii yksinkertaistamaan kansainvälistä kauppaa keskittyen sähköiseen kaupankäyntiin. GS1 EANCOM ja GS1 UN/CEFACT XML ovat UN/CEFACTin EDIFACT- ja XML-standardien sovelluksia.

 

Mitkä ovat GS1 EDI:n hyödyt?

GS1 EDI tehostaa sähköistä kaupankäyntiä, mikä säästää kustannuksia ja aikaa. Sen avulla voidaan varmistua, että yrityksen tiedot välitetään nopeasti ja tarkasti vastaanottajille.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GS1 EDI:ä?

Useat suuret ja pienet yritykset eri toimialoilla käyttävät GS1 EDI:ä sähköiseen kaupankäyntiin. Ne toimivat esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, foodservicessä, vähittäiskaupassa tai terveydenhuollossa. GS1 EDI:ä käytetään myös kuljetuksissa ja logistiikassa toimitusten ja tilausten seurantaan.