Blogi

2D-viivakoodit avaavat uuden maailman vaihtuvapainoisille tuotteille

Hedelmä-osasto
2D-viivakoodit avaavat vaihtuvapainoisille tuotteille mahdollisuuden siirtyä hyödyntämään GS1:n globaalia GTIN-koodia (Global Trade Item Number) tuotteiden yksilöimiseksi, joka ei ole ollut mahdollista EAN-viivakoodin yhteydessä.

Nykytilassa vaihtuvapainoisten tuotteiden koodituksen hienoutena on se, että yhden koodin avulla voidaan tunnistaa tuote ja sen lisäksi ilmoittaa tuotteen tarkka paino. Tällä ratkaisulla on kuitenkin hintansa niin globaalin kaupankäynnin kuin tuoteseurannan näkökulmasta. Siinä missä GTIN-koodi mahdollistaa globaalisti toimivan yksilöinnin, on vaihtuvapainoinen koodi aina maakohtainen. Tästä johtuen rajat ylittävässä kaupassa kaikki tuotteet on täytynyt koodittaa jokaiseen maahan omalla koodilla. Vielä suurempi haaste syntyy nykyisillä vaihtuvapainoisilla koodeilla, kun tuotteelle on asetettu lakisääteinen vaatimus esimerkiksi alkuperän jäljitettävyydelle, koska vaihtuvapainoinen koodi vaihtelee aina ja tuotetiedot välitetään eri koodilla kuin pakkauksen viivakoodissa.

2D-viivakoodi mahdollistaa myös vaihtuvapainoisilla tuotteilla GTIN-koodin käytön, koska viivakoodissa voidaan erikseen ilmoittaa tuotteen nettopaino. Näin esimerkiksi kassapisteellä voidaan laskea tuotteelle oikea hinta niin kuin nykyään vaihtuvapainoisen koodin avulla tehdään. Kun viivakoodiin lisätään myös valmistuserän numero, niin myös tuotteen alkuperään liittyvät tiedot voidaan kytkeä kyseiseen tuotteeseen. Tässä on siis suuri mahdollisuus siihen, että tuotepakkauksissa olisi käytössä vain yksi viivakoodi palvelemassa kaikkia erilaisia käyttötarkoituksia aina perinteisistä tilaus-toimitusketjun tarpeista uusiin kuluttajakommunikoinnin ja viranomaisvalvonnan tarpeisiin.

Esimerkiksi Belgiassa on tehty linjaus siitä, että vaihtuvapainoiset koodit tulevat poistumaan käytöstä jo parin vuoden kuluessa ja ne korvataan GTIN-koodeilla. Markkinalla onkin jo aloitettu vaihtuvapainoisten tuotteiden siirtymä 2D-viivakoodien käyttöön ja kokemukset ovat olleet positiivisia niin viivakoodien toimivuuden kuin tuotetietojen välittämisen osalta.