Blogi

Ei mikä tahansa QR-koodi!

GS1 2D-koodi
QR-koodien käyttö on lisääntynyt älypuhelinten yleistymisen ja koronapandemian myötä. Niitä käytetään kuluttajatuotteissa yleensä markkinoinnin apuvälineenä. Nyt GS1 on tuomassa markkinoille uuden sukupolven, QR-koodilta näyttävän, viivakoodin. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa QR-koodi, vaikka se näyttääkin hyvin samanlaiselta. Mutta mikä tekee tuosta 2D-viivakoodista juuri GS1 2D-koodin?

Perinteisesti kuluttajatuotteissa käytetyt QR-koodit ovat markkinoinnillisia ja liittyvät usein yksittäiseen kampanjaan. Pakkaukseen painetun QR-koodin rinnalle tarvitaan tällöin myös EAN-viivakoodi toimitusketjun tarpeisiin. GS1 2D-koodi yhdistää sekä markkinoinnin että toimitusketjun erilaiset tarpeet. Koodin vahvuus onkin siinä, että yksi viivakoodi pakkauksessa kykenee tekemään kaiken sen mitä perinteinen QR-koodi on tehnyt ja sen lisäksi se toimii toimitusketjun tuotetunnistuksessa aina valmistajalta kaupan kassapisteelle saakka. 

GS1 2D-koodin merkittävä ero tavalliseen QR-koodiin on, että se sisältää standardin mukaista tietoa, joka on yhteensopivaa eri järjestelmien kanssa. GS1 2D-koodi sisältää GS1-tuotetunnisteen, eli GTIN-koodin, kuten perinteinen lineaarinen EAN-viivakoodi. Sen lisäksi GS1 2D-koodiin voidaan sisällyttää standardinmukainen tieto esimerkiksi tuote-erästä, parasta ennen -päiväyksestä tai vaikka sarjanumerosta. 

Toimitusketjulle viivakoodin sisältämän tietomäärän lisäys on huomattava muutos. Näin kaikki ketjun toimijat saavat koneluettavasti tiedon esimerkiksi tuotteen erästä ja voivat hyödyntää tietoa toimintansa tehostamisessa. Esimerkiksi varastosaldoja voidaan päivittää erätasoisesti myös myymälöissä. Lisäksi voidaan mahdollistaa myös turvallisempi kuluttajakokemus, koska koodin sisältämän päiväyksen ja eränumeron avulla pystytään digitaalisesti estämään vanhentuneiden tai takaisinvedettyjen tuotteiden myynti kassapisteellä. Myös päiväystiedon mukaisesti muuntuva hinnoittelu on mahdollista toteuttaa digitaalisesti.

Kuluttajaviestinnän kannalta GS1 2D-koodi on enemmän kuin QR-koodi, kun sen kanssa hyödynnetään GS1 Digital Link -standardia. QR-koodi ohjaa kuluttajan aina tiettyyn verkkosijaintiin, mutta GS1 Digital Link tarjoaa mahdollisuuden ohjata kuluttajan tilanteen mukaan erilaisen tiedon äärelle. Pakkauksesta älypuhelimen kameralla luettava koodi pysyy samana, mutta se voi viedä kuluttajan eri verkkosijainteihin esimerkiksi sen mukaan, luetaanko koodi kotona, myymälässä vai ulkomailla. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, kun viestinnälliset tarpeet muuttuvat nopeasti, mutta tuotteet on jo valmistettu, pakkaukset painettu ja tuotteet toimitettu eteenpäin.


GS1 2D-koodi on erityinen, koska sillä voidaan toteuttaa:

  • myynti kassalla
  • tietojen välitys toimitusketjussa
  • eräkohtaisten varastosaldojen ylläpito myös myymälöissä
  • kuluttajaviestintä ja -palaute

Tutustu GS1 2D-koodiin

Miltä viivakoodin tulevaisuus näyttää? Voiko yhtä koodia käyttää jatkossa palvelemaan sekä kaupan arvoketjua että kuluttajia? Tutustu uuden, älykkäämmän GS1 2D-koodin tarjoamiin mahdollisuuksiin.