Blogi

Gollin-palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Logistiikka mies ja nainen varastossa läppärin kanssa
GS1 kehittää Golli-palvelua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät palvelua päivittäin tai useamman kerran viikossa. Kehityksen fokuksena on parhaillaan palvelun käytettävyyden parantaminen.

Upea porukka oli koolla GS1:n Golli-palvelun kehitystyöpajojen avaustilaisuudessa! Golli on erityisesti päivittäis- ja käyttötavaratavarakaupan tavarantoimittajille luotu palvelu, jolla saat hoidettua tilausten käsittelyn ja tavarantoimitusten hallinnan kokonaisuudessaan sähköisesti.

Ennakkohaastattelut ja avauskokous toteutettiin etänä, myös tulevat työpajat pidetään vielä virtuaalitapaamisina. Ilmaan heitettiin ajatus, olisiko loppuyhteenveto lokakuun lopulla mahdollista pitää ihan fyysisesti läsnä kokonaan tai osittain.

Työn alla meillä on palvelun käytettävyyden parantaminen, ja siksi työryhmä koostuu asiakkaistamme, palvelua päivittäin tai useamman kerran viikossa käyttävistä ammattilaisista. Mukana on seitsemän erilaisen yrityksen näkökulma, joten pullonkauloja ja arkea helpottavia asioita päästään käsittelemään varsin monipuolisesti. Kehitystyön työpajoihin osallistuivat Suklaatehdas Dammenberg, Ecolab Oy, Ejendals Suomi Oy, Herrgårds köttrökeri Ab, IP-Agency, Panimo Kiiski Oy ja S. Punkki Oy. 

Ennakkohaastatteluissa käytiin läpi Gollin käyttäjiä ja käyttötapauksia kussakin yrityksessä. Avauskokouksessa tutustuttiin koko työryhmään, käytössä oleviin virtuaalisiin työkaluihin ja jo ennakkohaastatteluissa esille nousseisiin aihioihin.

Asiakkaita lähes 400

Gollin asiakkaita on jo lähes 400, ja erityisesti terminaalitoimittajien osuus on ollut kasvussa. Tulevissa työpajoissa pureudutaan terminaalitoimintamallin tilausten ja toimitusten käsittelyn prosessiin Gollissa ja tunnistetaan muutos- ja kehitystarpeita. Yhdessä luokitellaan ja arvioidaan myös kehitystarpeiden kokoa ja vaikuttavuutta, jotta voidaan priorisoida ja rakentaa näkymää kehitystöiden etenemisestä.

Gollin tarkoitus on luoda päivittäis- ja käyttötavarakaupan pk-yrityksille mahdollisuus digitaaliseen tilaus-toimitusprosessiin mahdollisimman helposti. On erinomaista ja samalla elintärkeää, että toiminnallista kehitystyötä tehdään yhdessä nimenomaan asiakkaiden kanssa, samalla erilaiset sidosryhmät huomioiden. 

Golli on osa moniulotteista ekosysteemiä, johon liittyy laajalti niin kaupan kuin tavarantoimittajien toiminnanohjaus- ja varastojärjestelmiä, sähköistä sanomaliikennettä, operaattoreita, myymälöiden ja logistiikkakeskusten toimintoja, kuljetusliikkeitä, taloushallinnan järjestelmiä kuin fyysisiä dokumentteja ja raporttejakin. 

Koko työryhmämme tuntuu olevan vahvasti kiinnittynyt ajatukseen, että oman panoksen antaminen yhteiseen kehittämiseen on mielekästä. Fasilitaattorin roolissamme on tärkeää huolehtia, että työryhmässä säilyy luottamuksen ja työn merkityksellisyyden tunne. Tätä pyrimme edesauttamaan työpajojen hyvällä valmistelulla, uteliaalla mielellä ja avoimella kommunikaatiolla.

Blogin kirjoittaja Laura Juntunen vastaa Gollin palvelukehityksestä.