Blogi

GS1 Digital Link – mistä on kysymys ja miten se vaikuttaa liiketoimintaan?

GS1 Digital Link tarjoaa digitaalisen väylän ja keinon systemaattiseen kuluttajaymmärryksen rakentamiseen
GS1 Digital Link tarjoaa digitaalisen väylän ja keinon systemaattiseen kuluttajaymmärryksen rakentamiseen yhdistämällä fyysisen tuotteen verkossa olevaan tuotetietoon. Tämä mahdollistaa kuluttajakommunikoinnin entistä tehokkaammalla tavalla sekä antaa myös kuluttajille väylän kommunikoida tuotteiden valmistajien kanssa.

Maailma digitalisoituu jatkuvasti. Kilpailu kuluttajien huomiosta on kovaa ja kuluttajat vaativat jatkuvasti personoidumpia kokemuksia. Samaan aikaan, kun kuluttajat haluavat enemmän tietoa tuotteista, niin myös kauppakumppaneiden ja viranomaisten tietotarpeet ovat lisääntyneet.

Hyödyntämällä GS1 Digital Link –standardia, tuotteiden valmistajien on mahdollista linkittää lukuisia erilaisia verkkosivustoja yhden viivakoodin taakse kuluttajien saataville. Samaan aikaan on mahdollista digitaalisesti näyttää viranomaisille heidän tarvitsemiaan tietoja esimerkiksi tuotteiden alkuperästä. Kaikkea tuota digitaalista aineistoa on mahdollista hyödyntää myös verkkokaupassa, jolloin verkkokaupan ylläpitäjän ei tarvitse erikseen hallinnoida kaikkea digitaalista aineistoa, vaan he voivat hakea sen suoraan verkosta. Tämä kaikki on mahdollista kytkeä myös yhteen pieneen 2D-viivakoodiin, joka toimii tuotetunnisteena läpi tilaus- ja toimitusketjun aina kaupan kassapisteelle asti.

Kaikkea tietoa ei ole tarpeen eikä edes mahdollista painaa pakkauksiin. 2D-viivakoodi, yhdistettynä GS1 Digital Link -standardin digitaalisiin linkkeihin, mahdollistaa tämän tiedon näyttämisen eri sidosryhmille. Tämä kehitys mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että pakkauksissa olisi vain yksi viivakoodi palvelemassa kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia niin tuotetunnistamisen kuin lisäinformaation jakamisen osalta. Kauhuskenaariona on myös toisenlainen todellisuus, jossa jokaista erilaista käyttötarkoitusta ja lisäinformaatiota varten pakkaukseen pitäisi painattaa oma viivakoodinsa, jolloin lopulta kukaan ei enää tiedä, mikä niistä tulisi missäkin yhteydessä lukea. Tällainen kehitys ei palvele ketään.