Blogi

GS1-standardit tukevat kestävää kehitystä

Kuva vastuullisuus
Yhteisen kielen, kuten GS1-standardien hyödyntäminen on tehokas tapa alentaa koko ekosysteemin kustannuksia ja saavuttaa kollektiivisesti kestävämpää toimintaa.

GS1-standardien avulla organisaatiot voivat tunnistaa, kerätä ja jakaa tietoja saumattomasti ja luoda yhteisen kielen, joka tukee eri järjestelmiä ja liiketoimintaprosesseja kaikkialla maailmassa. Ne mahdollistavat tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaen, että tiedot kulkevat jouhevasti kauppakumppanien välillä aina kuluttajalle saakka. Ne lisäävät läpinäkyvyyttä, joka kasvattaa kuluttajien luottamusta tuotteita ja niiden tietoja kohtaan esimerkiksi paremman jäljitettävyyden avulla.  

Yhteensä 115 maaorganisaation kautta GS1 on puolueeton yhteistyöalusta, joka edistää kestävää kehitystä kaikissa toimitusketjuissa tekemällä läheistä yhteistyötä viranomaisten ja yritysten kanssa maailmanlaajuisesti. Sen tavoitteena on varmistaa kestävämpien taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten toimintojen käyttöönotto standardien avulla. 

Yhä useammat kuluttajat vaativat läpinäkyvyyttä ja tietoja tuotteista, niiden alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista. Juuri tähän tarkoitukseen GS1 tarjoaa yhteiset standardit kestävän kehityksen ja kiertotalouden malleille osana digitaalista transformaatiota. Yritysten kyky kierrättää ja vähentää jätettä riippuu myös tietojen saatavuudesta tuotteiden liikkuessa ketjussa.

Jotta kestävän kehityksen tiedot voidaan jakaa saumattomasti ja turvallisesti, kauppakumppanien on tehtävä muutakin kuin vain tallentaa ja dokumentoida prosesseihin liittyviä tietoja. Niiden on kyettävä jakamaan tietoa koko toimitus- ja arvoketjussa omien tietojärjestelmien yli. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden mahdollistaminen laajassa mittakaavassa on mahdollista vain, jos tieto on jäsennelty sekä jaettu globaalien ja avoimien standardien avulla. 

Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisuuden lähtökohta, mutta yhä useammin sidosryhmät edellyttävät tätä laajempaa vastuullisuutta. Yrityksissä tiedostetaankin se tosiasia, etteivät kaupallinen menestys ja vastuullisuus ole toisensa vastakohtia, vaan ne täydentävät toisiaan. Vastuullisuus on tunnistettu olevan myös tulevaisuuden kaupallisen menestyksen edellytys. Yhdeksi vastuullisuuden rakennuspalikaksi on tunnistettu avoin tieto ja sen jakaminen, koska tieto on yksi arvokkaimmista liiketoiminnan raaka-ainesta. Yhteisen kielen, kuten GS1-standardien hyödyntäminen on tehokas tapa alentaa koko ekosysteemin kustannuksia ja saavuttaa kollektiivisesti kestävämpää toimintaa. 
 

Blogin kirjoittaja Pellervo Hämäläinen toimii GS1:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.