Blogi

Standardeihin luottavilla toimialoilla ja yrityksillä parempi kilpailukyky

Kuva globaali standardi
Standardien sisältöön vaikuttaminen parantaa koko toimialan kilpailukykyä kirittäen yrityksiä käyttämään resurssejaan tehokkaammin, kun koko toimialan tuottavuus- ja laatutasot nousevat.

Ilman standardeja emme voisi luottaa siihen, että ruoka, jota syömme, on turvallista, että autot, joita ajamme, ohjaavat itsensä automaattisesti ojaan tai lelut, joilla lapsemme leikkivät, eivät vahingoita heitä. Standardit ovat laadun tae niin tuote- kuin potilasturvallisuudelle.

Toisinaan voidaan kokea, että standardit jäykistävät yritysten toimintaa, kun niiden käyttöönotto vaatii niin paljon aikaa ja vaivaa sekä muutoksia järjestelmiin ja prosesseihin. Mutta, loppukädessä standardit parantavat laatua, mikä on tärkeää asiakkaille, olivatpa he kuluttajia tai yritysasiakkaita. Standardien avulla voidaan varmistaa ja lisätä tyytyväisyyttä tuotteita ja palveluita kohtaan, mikä rakentaa luottamusta ja lojaalisuutta asiakassuhteiden rakentamiselle pitkällä juoksulla.

GS1 on sen perustamisestaan lähtien yli 50 vuotta sitten keskittynyt tuotteiden ja sijaintien yksilöintiin sekä tunnistamiseen. GS1:n 115 maaorganisaatiota mukaan lukien GS1 Finland hallinnoivat ja kehittävät yhteistyössä eri toimialojen, yritysten ja viranomaisten kanssa parhaiten soveltuvia käytäntöjä tavoitteena yhdistää fyysinen ja digitalisoituva todellisuus. Nykyään GS1:n standardit ovat maailman yleisimmin käytettyjä standardeja, koska päivittäin viivakoodeja skannataan globaalisti yli kuusi miljardia kertaa – siis enemmän kuin maailman suosituimmalla hakukoneella on hakuja päivässä.

Yhteinen kehittäminen kaiken takana

Standardien avulla parannetaan yhteensopivuutta ja alennetaan transaktiokustannuksia. Onkin kylmä fakta, että yhteensopivilla tuotteilla ja järjestelmillä on enemmän kysyntää ja ne menestyvät paremmin markkinoilla kuin ei-yhteensopivat. Siksi on tärkeää osallistua aktiivisesti myös itse standardointityöhön, koska yhteiseen kehittämiseen osallistuvat yritykset voivat auttaa muokkaamaan sääntöjä ja tietomalleja palvelemaan omaa toimialaa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi standardityöhön osallistuminen tarjoaa siihen osallistuville yrityksille kosketuksen muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Standardien sisältöön vaikuttaminen parantaa siis koko toimialan kilpailukykyä kirittäen yrityksiä käyttämään resurssejaan tehokkaammin, kun koko toimialan tuottavuus- ja laatutasot nousevat.

GS1 tekee pitkäjänteistä yhteistyötä Suomessa esimerkiksi kaupan, elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon sekä kiinteistö- ja rakentamistoimialan kanssa tavoitteen luoda yhteisiä malleja ottamalla huomioon niin yritysten kuin loppuasiakkaiden tietotarpeet globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.  

Yritykselle yhteiskehittäminen voi toimia myös innovoinnin alustana, joissa luodaan yhteinen kieli uusille käsitteille ja teknologioille. Niiden avulla yritykset voivat saada tuotteensa nopeammin markkinoille esimerkiksi verkkokauppoihin tarjoamalla niille toimivat puitteet ja ottamaan huomioon niin toimialan kuin viranomaisten lainsäädännön vaatimukset. Standardit avaavat käytännössä ovet kaupankäynnille poistamalla tarpeettomia kaupan esteitä. Monet kansainväliset kauppasopimukset edellyttävät, että käytetään kansainvälisiä standardeja. Esimerkiksi Google on korostanut, että GS1:n uniikit ja globaalit GTIN-koodit (Global Trade Item Number) sekä tarkat tuotetiedot tukevat valmistajia ja jälleenmyyjiä sekä heidän tuotemerkkejään.

Turvallisempia tuotteita ja palveluita kuluttajille

Kuluttajat pitävät yleisesti terveyttä ja turvallisuutta suurimpana huolenaan. Standardien noudattaminen antaa suurelle yleisölle luottamusta käyttämiään tuotteitaan ja palveluitaan kohtaan. Jatkuvasti kasvava vastuullisuus- ja läpinäkyvyysvaade kuluttajilta koskee yhä useampaa toimia-alaa asettaen uusia vaatimuksia tuotantoketjuille ja -verkostoille. Kuluttajat haluavat tietää missä ja minkälaisissa olosuhteissa tuotteet on valmistettu, kuljetettu ja myyty ja mitä kaikkea ne sisällään pitävät, jotta voivat valita omaan arvomaailmaan soveltuvimmat tuotteet ja palvelut. Yhtenäiset standardit laittavat tuotteet vertailussa samalle viivalle.

Yksinkertaisesti sanottuna standardit kuten viivakoodit saavat jokapäiväisen elämän toimimaan paremmin. Ilman viivakoodeja maailma olisi aivan toisen näköinen, mitä se tänään on. Niillä varmistetaan yleisesti, että tuotteet, palvelut ja järjestelmät, ovat turvallisia ja luotettavia ja toimivat johdonmukaisesti siten kuin ne on tarkoitettu. Niin, ei itsessään ne viivakoodit vaan niiden takana oleva tieto. Standardit auttavat saavuttamaan kustannussäästöjä kaikilla liiketoiminta-alueilla: hankinnasta, tuotannosta ja myynnistä tutkimukseen ja kehitykseen, laadunvarmistukseen, ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen. Juuri niin eli mietippä, miten maailma toimisi ilman standardeja.

Blogin kirjoittaja Pellervo Hämäläinen toimii GS1:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.