Blogi

Standardit helpottavat yhteistyötä ja edistävät kilpailukykyä – myös rakennusalalla

Älypuhelimen käyttö työmaalla
Globaalit standardit ovat tärkeä osa rakennusalan digitalisointia. GS1:n kehittämät standardit, kuten yksilöllinen tuotetunnus GTIN, mahdollistavat eri toimijoiden välisen tiedonvaihdon yhtenäisellä tavalla. Standardoitu tieto helpottaa tiedonkulun hallintaa, parantaa läpinäkyvyyttä ja vähentää virheiden riskiä.

Standardit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kun kaikki noudattavat samaa standardia, tiedonvaihto, tuotteiden yhteensopivuus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä sujuvat paremmin. Standardeja hyödyntämällä toimitusketjujen toimijat voivat parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja kustannustehokkuutta, mikä on merkityksellistä kilpailukyvyn kannalta.

Yksilöllinen tuotetunnus GTIN on GS1:n kehittämä standardi, joka mahdollistaa yksittäisten tuotteiden ja materiaalien yksilöinnin, jäljittämisen ja seurannan läpi koko toimitusketjun. Kaupan alalla tuotteet on tunnistettu sen avulla jo yli 50 vuoden ajan ja vähitellen tunnus on yleistymässä myös rakennusalalla.

 

GTIN kytkee fyysisen tuotteen sen digitaalisiin tietoihin

Kun tuote yksilöidään GTIN-koodilla, se saa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tuotenumeron, joka ei ole koskaan sama kuin minkään toisen tuotteen numero. Tämä tarkoittaa, että kahta tuotetta ei voida sekoittaa toisiinsa, mikä yksinkertaistaa niiden tilaamista ja esimerkiksi myyntitilastojen tuottamista. GTIN-koodin etu suhteessa muihin numerointitapoihin liittyy sen globaaliin ja eri järjestelmien väliseen yksilöivyyteen sekä jäljitettävyyden mahdollistamiseen. GTIN-koodit luovat yhteisen kielen toimijoiden välille ja mahdollistavat tuotteiden yksilöinnin yli maiden, toimialojen ja tietojärjestelmien rajojen.

Rakennusalalla tuotteiden yksilöinti ja luotettava tunnistaminen ovat erityisen tärkeitä, sillä rakentamisessa käytettävien tuotteiden laadulla ja turvallisuudella on iso merkitys. Fyysisen tuotteen viivakoodissa oleva GTIN-tunnus yhdistää koodin skannaajan tuotteen digitaalisiin tietoihin. Siten GTIN helpottaa tuotteiden ja materiaalien seurantaa varastosta toimitukseen ja mahdollistaa niiden nopean tunnistamisen tarvittaessa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta koko toimitusketjussa.

GTIN on keskeisessä roolissa myös muussa rakennusalan digitalisoinnissa. Yhdenmukainen GTIN auttaa jakamaan tuotetietoja eri järjestelmien välillä. Tämä puolestaan helpottaa tiedonkulun sujuvuutta läpi toimitusketjun, vähentää virheitä ja mahdollistaa sen, että kaikki toimijat käyttävät luotettavia tietoja.

 

GTIN-tuotetunnuksen viisi hyötyä rakennusalalle

 1. Parantunut tiedonkulku ja läpinäkyvyys: GTIN mahdollistaa tuotteiden ja materiaalien jäljittämisen läpi toimitusketjun. Tämä parantaa tiedonkulun avoimuutta ja auttaa vähentämään virheitä, kun kaikki toimitusketjun toimijat käyttävät samoja tietoja.
   
 2. Tehokkaampi toimitusketjun hallinta: GTIN helpottaa tuotteiden ja materiaalien seurantaa varastosta työmaalle ja mahdollistaa niiden nopean tunnistamisen tarvittaessa. Tämä auttaa hallitsemaan toimitusketjua tehokkaammin ja parantaa tuotteiden ja materiaalien saatavuutta ja toimitusaikoja.
   
 3. Vähentynyt virhemäärä: GTIN-tunnuksen avulla voidaan vähentää virheitä, kun kaikki toimijat käyttävät samoja tietoja niin hankinnassa, työmaalla, laadunhallinnassa kuin vaikkapa työturvallisuuden seurannassa. Tämä puolestaan vähentää virheiden korjaamiseen kuluvaa aikaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
   
 4. Kustannustehokkuus: GTIN-tunnus auttaa parantamaan toimitusketjun tehokkuutta ja työmaatoimintaa, mikä puolestaan vähentää kustannuksia. Tämä on erityisen tärkeää rakennusalan kilpailukyvyn kannalta, kun yritysten on tärkeää saavuttaa korkea tehokkuus ja laatu sekä vähentää kustannuksiaan.
   
 5. Kansainvälisyys: GTIN perustuu globaaleihin standardeihin, mikä helpottaa tuotteiden ja materiaalien tunnistamista eri järjestelmissä yli maarajojen ja parantaa tietojen yhteensopivuutta myös kansainvälisesti.