Blogi

Tulevaisuuskuvien avulla luodaan polku kohti toivottavaa tulevaisuutta

Kuva planning the future 2
Tulevaisuusajatteluun ei ole arjen kiireen keskellä helppo loikata. Sen hedelmällinen toteutus vaatii vuorovaikutusta, yhteistyötä ja välillä ajattelun kääntämistä ylösalaisin.

Tulevaisuusajattelu vaikuttaisi olevan vahvasti nouseva trendi. Jos vielä kymmenen vuotta sitten ainakin keskimäärin yrityksissä liiketoimintajohto keskittyi tekemään strategiajaksoja ja viisivuotissuunnitelmia sekä näiden avulla määrittämään tulevaisuuden näkymiä tavoitteiden kautta, niin nyt tuntuisi olevan ilahduttavasti yleistymässä puhe tulevaisuuksien ennakoinnista.

Ennakointiprosessiin on monenlaisia keinoja. Yhtenäistä niille on, että ei yritetä ennustaa tulevaa vaan tutkitaan ja havainnoidaan esimerkiksi toimintaympäristöä sekä trendejä ja havaintojen pohjalta hahmotellaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuuskuvia rakentamalla kirkastetaan myös tulevaisuuden tahtotilaa sekä mahdollistetaan organisaation voimavarojen kohdistaminen tavoittelemaan skenaarioista eli mahdollisista tulevaisuuksista niitä toivottavimpia ja saavutettavimpia.

Parhaimmillaan tulevaisuusajattelun myötä on helpompi sisällyttää pohdintoihin megatrendejä, heikkoja signaaleja ja mustia joutsenia. Tätä kautta on mahdollista huomioida monia viheliäisiäkin asioita - ja toivottavasti löytää hyviä ratkaisuja, jotta organisaatiot ja ihmiset voivat omalta osaltaan auttaa parantamaan maailmaa pala kerrallaan.

Tulevaisuusajatteluun ei ole arjen kiireen keskellä helppo loikata. Sen hedelmällinen toteutus vaatii vuorovaikutusta, yhteistyötä ja välillä ajattelun kääntämistä ylösalaisin. Mielenkiintoinen keino on esimerkiksi tulevaisuuden muistelu, jossa kuvitellaan jokin henkilö, paikka ja arkinen asia tulevaisuudessa, jossa tietty valittu asia on muuttunut. Muistelussa tulevaisuus kuvataan niin yksityiskohtaisesti ja elävästi kuin se olisi tapahtunut menneisyydessä. Harjoittelun avulla on mahdollista löytää myös oman ajattelun kapeikkoja ja lisätä kykyä käyttää faktan ja tieteen lisäksi myös luovuutta ja intuitiota.

Teimme GS1:n strategiatyön yhteydessä harjoituksen, jossa pohdimme yhdessä, minkälaiset päämäärät, strategiset taistelut, opit ja ylpeydenaiheet olivat vieneet organisaatiomme otsikoihin vuonna 2025. Oli äärettömän ilahduttavaa ja innostavaa käydä näitä keskusteluja pienryhmissä ja purkaa niitä koko porukalla. Saamme näistä keskusteluista hyvin suuntaa siitä, mistä asioista meidän kannattaa pitää kiinni, mitä täytyy tehdä lisää ja mistä kenties pitäisi luopua.

Blogin kirjoittaja Laura Juntunen vastaa Gollin palvelukehityksestä.