Blogi

Tuotekuvat ovat tuotetietoa

Verkkokaupan kuva
Tuotekuvalla voi olla ostopäätöksen näkökulmasta ratkaiseva merkitys varsinkin silloin, jos se puuttuu tuotteelta kokonaan.

Noin 10 vuotta sitten tuotetietoihin ei vielä liitetty kovinkaan vahvasti tuotekuvia. Kun kuluttaja selailee verkkokaupassa tuotteen tietoja, on tuotekuva ehkä merkittävin ”tieto” tai ainakin se, mihin huomio ensimmäisenä kiinnittyy. Tätä kautta tuotetietojen merkitys linkittyy myös entistä vahvemmin suoraan tiedon syöttäjän ja kuluttajan välillä.

Tuotekuvalla voi olla ostopäätöksen näkökulmasta ratkaiseva merkitys varsinkin silloin, jos se puuttuu tuotteelta kokonaan. Huono tai epäselvä tuotekuva voi antaa taas huonon laatuvaikutelman.

Älypuhelimet ovat tutkimusten mukaan ohittaneet tietokoneet laitteina, joilla ostoksia tehdään - ne mahdollistavat ostosten tekemisen kotisohvalta vaikkapa TV:n katselemisen ohessa. Ja koska näiden näytöt ovat pieniä, on tuotteelle olennaisten ominaisuuksien tunnistaminen kuvasta erityisen tärkeää. Tätä ongelmaa ratkaisemaan kehitettiin kuvatyyppi nimeltä mobiilioptimoitu tuotekuva (Mobile Ready Hero Image).

Taustalla olivat selvitykset, joissa tutkittiin kuluttajien käyttäytymistä verkkokaupoissa ja mitä esimerkiksi tuotelistauksessa näkyvällä tuotekuvalla olisi hyvä pyrkiä viestimään heille. Selvisi, että niin kutsutun leipätekstin sijaan kuluttaja haluaisi tunnistaa tuotteelle oleellisimmat tiedot nopeasti tuotekuvasta ja usein tuotekuva ei onnistu välittämään tuotteelle kriittisiä tietoja, kuten esimerkiksi pakkauskokoa.

Tämä on vain yksi esimerkki tuotetiedon kehittymisestä käyttötarvetta paremmin palvelevaksi – tässä tapauksessa visuaalisemmaksi. Mobiilioptimoidun kuvan ei ole tarkoitus haastaa markkinointikuvia, mutta tämä esimerkki myös kertoo siitä, kuinka suuri vaikutus käyttökohteella voi olla sille, minkälaista tuotetietoa tarvitaan.

Voisiko tulevaisuudessa tuotetietoa olla vaikkapa video?

Blogin kirjoittaja Hannu Lehtonen toimii GS1 Synkka-tuotetietopalvelun kehityspäällikkönä.