Blogi

Yhteiseen pöytään - GS1 Finland valmistelee laajaa ruokajärjestelmän digitalisaatiohanketta

Kuva_pad_ruokanäkymä
GS1 Finland on työstänyt viime kuukausien aikana ruoan arvoketjun voimat yhteen kokoavaa hankekokonaisuutta tavoitteena yhdistää digitalisoituvan ruokajärjestelmän kehittämiseksi käynnistetyt erilliset tutkimus- ja kehityshankkeet yhdeksi kehityskokonaisuudeksi.

Digitaalisuus on ravistellut ja uudistanut toimialoja toinen toisensa perään eikä elintarvikeala tee tässä poikkeusta. Digitalisoituva ruokajärjestelmä luo vankan perustan sekä kotimaisen ruoan aseman vahvistamiselle kotimaassa, että liiketoiminnan laajentamiselle kansainvälisille markkinoille. Ratkaisuja on lähdetty hakemaan useissa yritysryhmittymissä, joita yhdistävät digitalisaation ja datan hallinnan teemat.

Haasteena on kuitenkin koko toimialan liiketoiminnan tueksi käytettävän datan sirpaleisuus, data-analytiikan osaamisen pullonkaulat sekä markkinatiedon hyödyntämistä ja kansainvälistyvää liiketoimintaa tukevien digitaalisten ratkaisujen puute. Kotimaisten ruoan arvoketjukumppaneiden on löydettävä nopeasti uusia ratkaisuja kestävän kehityksen, kuluttajakeskeisen tuotekehityksen, toimitusketjujen hallinnan ja monikanavaisen markkinoinnin haasteisiin.

Päätösvalta on kuluttajalla ja kuluttajan toiveita on koko toimialan syytä kuunnella tarkalla korvalla.  

Meillä ei toistaiseksi ole koko alaa palvelevaa ratkaisua, jolla pystyisimme tuottamaan kuluttajien vaatimaa, oikeaa ja luotettavaa tietoa vaikkapa tuotteen hiilijalanjäljestä, aina alkutuotannosta saakka. Mikään taho ei myöskään ratkaise haastetta yksin, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä. Kyseessä on merkittävä, koko ruokajärjestelmää koskeva systeeminen muutos.

GS1 Finland on työstänyt viime kuukausien aikana ruoan arvoketjun voimat yhteen kokoavaa hankekokonaisuutta. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on yhdistää digitalisoituvan ruokajärjestelmän kehittämiseksi käynnistetyt erilliset tutkimus- ja kehityshankkeet yhdeksi kehityskokonaisuudeksi ja tuoda osaajat, hankkeet ja päättäjät yhden kokoavan ohjelman piiriin. Tällä varmistetaan kehitysponnistelujen tehokkuus, nopeus ja hyödynnettävyyden maksimointi.

Avain menestykseen löytyy yhteistyöstä. Yhdessä tekemällä lisätään tehokkuutta, vaikuttavuutta ja nopeutetaan kehitysprosesseja. Liiketoimintaprosessien standardoinnilla taas luodaan laajempaa käytettävyyttä ja yhteensopivuutta. Tavoitteena on aluksi tehostaa nykyisiä kotimaisia prosesseja kotimaisen kaupan toimijoiden kanssa ja rakentaa pohja alan kansainvälistymistä edistävälle digiloikalle. Laitetaan ’kotipesä’ kuntoon ja luodaan näin valmiudet kilpailu- ja vientikyvyn vahvistamiselle.

Blogin kirjottaja Jukka Kehusmaa on GS1 Finlandin toimitusjohtaja.