sininen karttakuva

Havaintoja maailmalta

Älykkäiden 2D-viivakoodien käyttöä on pilotoitu ja viety käytäntöön eri puolilla maailmaa. Tällä sivulla on kooste eri maiden hankkeista, tavoitteista ja tärkeimmistä havainnoista.

HAVAINTOJA MAAILMALTA erätietojen hyödyntämiseen liittyen

USA lippu
logo_metro
logo_mowi
logo_woolworths
YHDYSVALLAT
SAKSA
GLOBAALI
AUSTRALIA
Markkinalla toimivat yritykset ovat yhdessä sitoutuneita siihen, että vuonna 2027 kaikki kassapisteet kykenevät lukemaan 2D-viivakoodeja. Liha- ja erityisesti kalatuotteisiin kohdistuvat lakivaatimukset toivat tarpeen alkuperätietojen käytettävyyteen. Tarkemman tuoteyksilöinnin hyödyt myös paremmassa tuoteturvallisuudessa.
 
GS1 Digital Link -standardin avulla totetutettu koko tuotantoketjun kattava tuotteiden alkuperän kommunikointi kuluttajille. Lisäksi ratkaisun avulla mahdollista tuoda muutakin lisätietoa tuotteista ja mm. reseptiehdotuksia.
 
Tuoretuotteiden, ensi vaiheessa liha ja siipikarjan tuoteryhmissä, 2D-viivakoodien käyttöönotto  vaiheittain. Muutosvoimina mm. hävikin vähentäminen ja saldonhallinta sekä alkuperätiedon todentaminen.

 

 

CASE YHDYSVALLAT: 2D-viivakoodit käyttöön kassapisteillä vuoteen 2027 mennessä

USA lippu
Julkilausuma

Tavarantoimittajat ja kaupat haluavat kehittää personoituja asiakaskokemuksia tarjoamalla kuluttajille enemmän tietoa tuotteista. Tämä edellyttää viivakoodien sisältämän tiedon laajentamista. Muutos on niin merkittävä, että tarvitaan siirtymäaika, jolloin tuotteissa voidaan käyttää kahta rinnakkaista merkintätapaa. Tällä siirtymäajalla varmistetaan, ettei markkinan toimintaan aiheudu ylimääräisiä häiriöitä.

Markkinalla toimivat yritykset ovat yhdessä sitoutuneita siihen, että vuonna 2027 kaikki kassapisteet kykenevät lukemaan 2D-viivakoodeja, joissa hyödynnetään joko GS1 sovellustunnuksia tai GS1 Digital Link -muotoista rakennetta. 

 ”After the 2027 sunrise date, the goal is that 2D barcodes – including those encoded with GS1 Digital Link – can be scanned at POS by all retailers. UPC/EAN barcodes will continue to be accepted and scanned after the 2027 sunrise date.”
 

 

CASE WOOLWORTHS/AUSTRALIA: 2D-viivakoodin käyttöönotto kassapisteillä

Flag of Australia

Yritys: Woolworths/Australia

Viivakoodi: GS1 DataMatrix
Tuoteryhmä: Liha ja siipikarja Tietosisältö: GS1 sovellustunnus
Toteutus: Kaupparyhmäkohtainen Toteutustyyppi: Pilotti

 

Käyttötapaus Päähavainnot
 • Tavoitteena 2D-viivakoodin käyttöönotolla hävikin vähentäminen, tuotteiden alkuperän varmistaminen, varaston hallinta, kohdennetut takaisinvedot, pakkausten viivakoodien vähentäminen
 • Viivakoodin tietosisältö:
  • GTIN
  • Hinta (vaihtuvapainoiset)
  • Nettopaino (vaihtuvapainoiset)
  • Parasta ennen -päivämäärä/viimeinen käyttöpäivä
  • Eränumero
 • Toteutus vaiheittain:
  • Ensivaiheen pilotissa 2 lihatoimittajaa sekä 10 tuotetta. Toteutus 6 myymälässä 5 viikon ajan. Osa tuotteista vaihtuvapainoisia ja osa vakiopainoisia
  • Toisessa vaiheessa pilotin laajennus kaikkiin myymälöihin (1000 myymälää) ja laajentaminen kaikkiin tuoteryhmän toimittajiin (osallistuminen vapaaehtoista)
 • Edellyttää
  • POS-lukijoiden ja kassapistejärjestelmien päivitystä, jotta voidaan tunnistaa ja käsitellä GS1 sovellustunnuksia
  • Lukijoiden optimointia tunnistamaan vain GS1 DataMatrix -viivakoodi.
 

CASE BELGIA: Kansallisesta koodituksesta luopuminen

Map of Belgium

Maa: Belgia

Viivakoodi: GS1 DataMatrix
Tuoteryhmä: Liha, kala, he-vi ja juusto Tietosisältö: GS1 sovellustunnus
Toteutus: Avoin koko markkinalle Toteutustyyppi: Käyttöönotto

 

Käyttötapaus Päähavainnot
 • Tavoitteena vaihtuvapainoisista koodeista luopuminen sekä GTIN-koodien käyttöönotto näille tuotteille 2D-viivakoodia hyödyntäen. Lisätavoitteena tuotteiden parantunut alkuperätieto sekä hävikin vähentäminen
 • 6 kaupparyhmää (500+ myymälää), 20+ tavarantoimittajaa sekä 1500+ tuotetta
 • Viivakoodin tietosisältö:
  • GTIN
  • Hinta
  • Nettopaino
  • Parasta ennen -päivämäärä/viimeinen käyttöpäivä
  • Eränumero
 • Tulostus- ja skannauslaitteiston mahdollinen uusimistarve
 • GS1 Datamatrixin käyttö mahdollistaa kaikille osapuolille enemmän tietoa pienemmässä koossa paremmalla toimitavarmuudella
 • Tiedon lukunopeus nopeampi kuin perinteisessä viivakoodissa
 • Käsilukijoiden käyttöönotto suhteellisen helppoa, mutta kiinteiden lukijoiden haastavampaa (johtuen useista viivakoodeista pakkauksissa). Edellyttää lukijoiden optimointia.
 • Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen erittäin tärkeää
 

CASE METRO/SAKSA: Erätason tuotetunnistus tuotteen alkuperän todentamiseen

Flag of Germany

Yritys: Metro

Viivakoodi: GS1 DataMatrix
Tuoteryhmä: Liha ja kala Tietosisältö: GS1 sovellustunnus
Toteutus: Kaupparyhmäkohtainen Toteutustyyppi: Käyttöönotto

 

Käyttötapaus Päähavainnot
 • Liiketoiminnan ajurit: kasvaneet lainsäädännön vaatimukset, tuotteiden takaisinvedot, kuluttajien lisääntyneet tietotarpeet, elintarvikeskandaalit sekä kuluttajien luottamuksen parantaminen
 • Lisäajuri; kameralukijat ovat nykyään edullisempia kuin monisädelukijat
 • Kassapisteiden lukijat korvattu kameralukijoilla, jotta "D-viivakoodien luku onnistuu suoraan asiakkaan puhelimesta
 • Viivakoodin tietosisältö:
  • GTIN
  • Eränumero
  • Nettopaino
  • Parasta ennen -päivämäärä
 • Yli 85 % tuoteryhmän tuotteista merkitty GS1 DataMatrix -viivakoodilla ja määrä kasvaa nopeasti (tilanne 2019)
 • Viivakoodien lukuvirhe kassapisteellä alle 0,2 %
 • Tähän mennessä ei yhtään kielteistä asiakaspalautetta
 • Täydellinen ja luotettava alkuperätieto
 • GTIN-koodin ja eränumeron sisältämä 2D-viivakoodi pystytään sitomaan kassapisteellä tiettyyn tunnistettuun asiakkaaseen, minkä ansiosta kohdennettu takaisinveto on mahdollista
 

CASE MOWI ASA: Kuluttajadialogin rakentaminen 2D-viivakoodin avulla

logo_mowi

Yritys: Mowi ASA

Viivakoodi: QR-koodi
Tuoteryhmä: Kala Tietosisältö: GS1 Digital Link
Toteutus: Tavarantoimittajakohtainen Toteutustyyppi: Käyttöönotto
 
Käyttötapaus Päähavainnot
 • Liiketoiminnan ajurit: kasvava vaatimus läpinäkyvyyteen tuotteiden alkuperän ja oikeellisuuden suhteen
 • Tietoa kerätään tuotteen koko valmistusprosessin ajalta järjestelmään, jonka perusteella kuluttajan on mahdollista päästä käsiksi kaikkiin tuotteen tietoihin
 • Mowin tavoitteena olla edelläkävijä tuoteturvallisuudessa ja kestävässä kehityksessä
 • Viivakoodin tietosisältö:
  • GTIN
  • Eränumero
 • Sovellusanalytiikka luo dataa
  • kuluttajien asenteista
  • kulutustottumuksista
 • Tietojen perusteella mahdollista parantaa kuluttajille tuotettavaa arvoa
 • Konsepti pilotoitu keväällä 2019 Puolassa ja otettu käyttöön kaikilla markkinoilla vuonna 2020

CASE MENY/NORJA: Erä- ja päiväysmerkinnät mahdollistavat hävikin vähentämisen

Flag of Norway

Yritys: NorgesGruppen - Meny

Viivakoodi: GS1 DataBar
Tuoteryhmä: Liha Tietosisältö: GS1 sovellustunnus
Toteutus: Kaupparyhmäkohtainen Toteutustyyppi: Pilotti
 
Käyttötapaus Päähavainnot
 • Liiketoiminnan ajurit: Ruokahävikin vähentäminen, myymälätäydentämisen optimointi, automatisoidut päiväysalennukset ja parempi kuluttajakokemus
 • 184 myymälää, 14 Private label -tuotetta yhdeltä tavarantoimittajalta
 • Viivakoodin tietosisältö:
  • GTIN
  • Eränumero
  • Parasta ennen -päiväys / Viimeinen käyttöpäivä
 • Pilotissa olleiden tuotteiden hävikki kruunuissa mitattuna väheni 18 %
 • Ensivaiheessa viivakoodi valittu kassapisteiden lukukyvykkyyden takia
 • Jatkossa tarkoitus siirtyä käyttämään 2D-viivakoodia mm. viivakoodin pienemmän koon ja paremman toimivuuden takia
 • Pilotin ensimmäisessä vaiheessa keskitytty hyllytäydentämisen optimointiin ja parantamaan tuotteiden kierron nopeutta
 • Toisessa vaiheessa tarkoituksena ottaa käyttöön automatisoidut alennukset
 

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager – GS1-standardit ja GS1 2D-koodi