Visio, missio ja arvot

Strategia 2025 on matka, joka vie meitä kohti uudistunutta GS1 Finlandia. Suuntaviitoiksi tälle matkalle olemme määritelleet missiomme, arvomme ja visiomme.

Visio

Visionamme on olla rohkea suunnannäyttäjä arvoketjujen uudistumiseen.

Uudistuva GS1 Finland näkee kulman taakse muita aikaisemmin. Olemme rohkea kokeilija, joka sietää riskejä. Toimimme itseohjautuvasti, kannustavan ja valmentavan johtamisen ohjaamina. Teemme yhteiskehittämistä avoimen innovaatiokulttuurin puitteissa yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Standardit mullistavat tiedon kulun ja hyödyntämisen mahdollisuudet, ja seuraava innovaatiomme on jo nurkan takana: älykkäät viivakoodit. Ne mahdollistavat tuotteiden läpinäkyvyyden ja kuluttajan kanssa käytävän dialogin aina alkutuotannosta kuluttajalle ja kiertotalouteen asti.

 

Missio

Teemme töitä paremman huomisen puolesta – supervoimana standardit.

Me uskomme, että huominen on parempi, kun kuluttaja pystyy tuotteista saatavan tiedon perusteella tekemään oman näköisiään valintoja. Tunnisteiden taakseen kätkemä oikea ja luotettava tieto on avain vastuullisempaan ja yhdessä toimivaan maailmaan. Maailmaan, joka luo uutta tiedon ja sen hyötyjen tuomista mahdollisuuksista. Tätä me edesautamme työllämme GS1 Finlandissa, puolta valitsematta. Standardit ovat piilotettu voimamme, jonka potentiaalin haluamme valjastaa taistelussa paremman huomisen puolesta. Meillä on hallussamme avaimet todelliseen supervoimaan: mihin tahansa me katseemme luomme, näemme siinä tunnisteiden luomia mahdollisuuksia. Tämän voiman haluamme jakaa asiakkaidemme kanssa. Näin tekemällä mikä tahansa on mahdollista.

 

Arvot

Arvomme ovat yhdessä, rohkeasti ja kokeillen.

Tehtävämme toteutuu, kun toimimme yhdessä: koko arvoketjun, asiakkaidemme ja toistemme kanssa. Avoimuus, luottamus ja halu ymmärtää ovat yhteistyön kulmakivet. Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö antaa meille rohkeutta ja tukea. Uskallamme näyttää suuntaa, kohdata suuret haasteet ja ylittää pienemmätkin esteet. Haastamme rohkeasti, koska siten voimme kehittää itseämme ja koko toimialaa. Rohkeus näkyy kokeilunhaluna. Meillä on lupa kokeilla, sillä uuteen suunnistaminen vaatii sitä. Me teemme parhaamme ja opimme joka käänteessä. Se mahdollistaa oppimisen ja uudistuksen – jokaiselle.

 

GS1 Strategiakaavio