Kuva-tilaisuus-Jenni-muita-taustalla

GS1-standardien kehittäminen

GS1-standardien globaali kehittäminen tapahtuu eri toimialojen asiantuntijoista koostuvassa, GS1:n fasilitoimassa foorumissa sekä siihen liittyvissä työryhmissä.

GS1-standardien kehitystyöhön osallistuu edustajia yli 60 maasta ja tavoitteena on löytää standardipohjaisia ratkaisuja toimialoja laajasti koskeviin toimitusketjun haasteisiin. Toimialoista ovat mukana muun muassa vähittäiskauppa, tuoreet elintarvikkeet, terveydenhuolto, kiinteistö- ja rakennusala sekä kuljetus ja logistiikka. GS1 Finland on aktiivisesti mukana työryhmissä viemässä Suomen näkemyksiä globaaliin standardikehitykseen ja tuomassa sieltä tulokset ja ratkaisut asiakkaidemme hyväksi. Myös suomalaiset yritykset ovat tervetulleita kansainvälisiin työryhmiin.

 

Yhteistyöryhmät Suomessa

Suomessa fasilitoimme yhteistyöryhmiä, joissa asiakkaamme pääsevät yhdessä kehittämään toimialansa käytäntöjä, vaikuttamaan palveluidemme kehitykseen sekä verkostoitumaan ja oppimaan muilta. Työryhmissä käydään läpi yleisesti palveluidemme kehitystarpeita ja etsitään esimerkiksi keinoja edelleen parantaa ja varmistaa tuotetietojen oikeellisuutta ja tasalaatuisuutta. Lisäksi mm. selvitetään ajankohtaisten teemojen vaikutuksia GS1:n palveluihin ja tuotetietojen sisältöihin.

Yhteistyöryhmämme koostuvat eri kokoisista kaupan ja teollisuuden yrityksistä, mukaan mahtuvat niin pienten tavarantoimittajien kuin kaupan keskusliikkeiden ammattilaiset. Tärkeintä on halu kehittää ja kehittyä yhdessä. Tavoitteista ja aihealueesta riippuen ryhmät voivat olla säännöllisesti kiinteällä jäsenistöllä kokoontuvia tai niitä voidaan koota myös projektiluontoisemmin tietyn aiheen ympärille. 

 

GS1:n yhteistyöorganisaatioita Suomessa

 • Elintarviketeollisuusliitto ry ETL
 • Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
 • Lääketietokeskus 
 • LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri 
 • Logistiikkayritysten liitto ry 
 • Päivittäistavarakauppa ry PTY 
 • Sailab ry 
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry 
 • Suomen Pakkausyhdistys ry 
 • Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
 • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 

 

GS1:n globaaleja yhteistyöorganisaatioita

 

Kuva GS1:n globaalit yhteistyöorganisaatiot

Haluatko tietää GS1-standardien kehitystyöstä lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager
Mirva Alatyppö

Mirva Alatyppö

Service Development Manager