Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Lokakuussa 2020 alkanut yhteishanke on edennyt suunnitellusti ja seuraavat kehitysaskeleet kohti vision toteutusta ovat menossa.

Päivittäistavarakauppa ja elintarvikeyritykset ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen 

Vähittäiskaupassa koettiin merkittävä muutos liki 50 vuotta sitten, kun kaupan ja teollisuuden toimijat sopivat Yhdysvalloissa standardoidusta tavasta yksilöidä myytävät tuotteet ja merkitä ne kassatyön nopeuttamiseksi sähköisesti luettavilla viivakoodeilla. Toimintatapa laajeni sittemmin ympäri maailman. Muutoksen mahdollisti tavarantoimittajien ja kaupan yhteinen tahtotila kehittää toimialaa, ottaa käyttöön yhdessä sovitut, standardoidut toimintatavat ja hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa.

Olemme nyt vastaavan muutoksen alussa. Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat kartoittamassa mahdollisuuksia kehittää yhdessä ruoan arvoketjua ja sen kuluttajalähtöisyyttä. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen haluavat parantaa arvoketjun yhteistyötä ja edistää tuotteisiin liittyvän tiedon liikkumista yli organisaatiorajojen ja ovat tehneet päätöksen osallistua GS1 Finlandin fasilitoimaan Yhteinen tietomalli -hankkeeseen sekä allekirjoittaneet siihen liittyvän julkilausuman:

Visiona maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Vaatimukset elintarvikkeiden toimitusketjun kehittämiseksi ovat nousseet viime aikoina merkittävästi, kun kuluttajien kiinnostus tuotteiden ja niiden raaka-aineiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen on kasvanut. Toimitusketjun kehittämistä kuluttajien kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi ei kukaan voi tehdä yksin, vaan se edellyttää arvoketjun toimijoiden yhteistyötä ja tiedon saumatonta sekä reaaliaikaista liikkumista yli organisaatiorajojen. 

Me allekirjoittaneet olemme ottaneet kuluttajien haasteen vastaan ja haluamme tavoitella yhdessä Suomeen maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua. Tavoite on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä laajamittaisesti globaaleja GS1-standardeja, jotka luovat pohjan tiedolle kuluttajien palvelemiseksi.

Tähän edelläkävijöiden joukkoon kutsumme kaikki mukaan!

Projektiin osallistuvat Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Valio Oy ja Wihuri Oy Aarnio.

Yhteinen tietomalli -projektin ohjausryhmän muodostavat Ari Akseli (Kesko Oyj), Mika Ala-Fossi (Atria Suomi Oy), Markus Hellström (Fazer), Annikka Hurme (Valio Oy), Arttu Laine (SOK), Jari Leija (HKScan Oyj), Kari Luoto (PTY), Esa Mäki (Apetit Oyj), Nicholas Pennanen (Lidl Suomi) ja Heli Tammivuori (ETL).

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju

2D-viivakoodiopas

Tässä oppaassa kuvataan 2D-viivakoodien mahdollisuuksia ruoan arvoketjun eri käyttötapauksissa. Oppaan avulla yritykset voivat arvioida omia muutostarpeitaan ja käyttöönoton kapeikkoja uusiin viivakoodeihin siirtymisen osalta.

Tekniset vaatimukset

Tässä oppaassa kuvataan kaksi erilaista maailmalla yleisesti käytettyä 2D-viivakoodia, QR-koodi ja GS1 Data-Matrix, jotka soveltuvat tunnistettujen käyttötapausten toteutukseen ja jotka ovat yhteensopivia GS1-standardien kanssa. 

Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin