Yhteinen tietomalli -hanke

Yhteinen tietomalli

Yhteisen tietomallin hankkeessa valettiin pohja maailman kuluttajalähtöisimmälle ruoan arvoketjulle. Hankkeessa luotiin koko elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimialoille yhteinen näkemys siitä, miten tiedot voidaan välittää mahdollisimman tehokkaasti toimijalta toiselle. Tunnistetuista käyttötapauksista syntyi neljä kehitysprojektia.

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen sitoutuivat lokakuussa 2020 koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visionaan maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025​. Tähän tähdänneen Yhteinen tietomalli -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä ruoan arvoketjun kuluttajalähtöisyyttä hyödyntäen GS1-standardeja entistä laajemmin, minkä avulla voidaan rakentaa parempaa asiakaskokemusta ja kustannustehokkuutta koko arvoketjussa.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju

Matkamme kohti maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua alkoi yhteisen tietomallin määrittämisellä. Hankkeessa luotiin koko elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimialoille yhteinen näkemys siitä, millaista tietoa syntyy toimitusketjun eri vaiheissa ja missä muodossa tietoa tarvitaan, jotta tiedot voidaan välittää mahdollisimman tehokkaasti toimijalta toiselle. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolien välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Tunnistetuista käyttötapauksista keskeisimmiksi jatkokehittämisen teemoiksi valikoituivat kuluttaja–tuottaja-dialogi sekä saldon hallinta ja hävikin vähentäminen.

Hankkeeseen osallistuivat Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Valio Oy, Wihuri Oy Aarnio, Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry.

 

Kuluttaja–tuottaja-dialogin kehittäminen

Kuluttaja–tuottaja-dialogissa keskeisiksi kehityskohteiksi nostettiin tuotteisiin liittyvien vastuullisuustietojen sekä laajennettujen ruokavalio- ja ravitsemustietojen tarjoaminen kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä vertailuja eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä, löytävät ruokavalioonsa sopivat tuotteet helpommin erityisesti digitaalisessa kanavassa, ja luotettavan tietopohjan päälle voidaan rakentaa myös kokonaan uudenlaisia palveluja kuluttajille. Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojekti toteutettiin Food Data Finland -hankkeen yhteydessä.

 

Saldon hallinta ja hävikin vähentäminen

Saldon hallinnassa ja hävikin vähentämisessä keskityttiin erityisesti erätietojen hyödyntämisen kehittämiseen sekä tuotteiden kysyntäennusteen kehittämiseen yhtenäisemmäksi koko arvoketjussa.

Esite: Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Maailman kuluttajalähtöisimmän ruoan arvoketjun visio on ainutlaatuinen: missään muussa maassa koko toimiala ei ole lähtenyt yhtä laajasti kehittämään ruoan arvoketjun kuluttajalähtöisyyden tulevaisuutta yhteisen kehitystyön kautta.

Vastauksia hankkeesta kysyttyihin kysymyksiin

Visiona maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Haluatko tietää hankkeesta lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Jenni Särkkä

Jenni Särkkä

Chief Development Officer
Sanni Laine

Sanni Laine

Chief Commercial Officer