Logo Biocode
Referenssi

Biocode – GS1 Synkan tuotetiedot uuden tiedon pohjana

Biocode hyödyntää GS1 Synkan tuotetietoja hiilijalanjäljen laskennassa.

Biocode kehittää ilmastovaikutusten pilvipohjaista arviointipalvelua elintarviketoimijoille ja -tuotteille. Palvelu mahdollistaa yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskemisen huomioiden tuotteen koko elinkaaren ja se pystyy hyödyntämään tilakohtaisia tuotantotietoja.

– Kun useissa elinkaariarvioinneissa tehdään karkeaa laskentaa, meidän ratkaisullamme päästään yksittäisen tuotteen tasolle, kattaen koko matkan pellolta pöytään yksittäisistä maatiloista lähtien. Ratkaisumme mahdollistaa elintarvikeyritysten ilmastotyölle järjestelmällisyyttä, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, kertoo Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

Tuotetiedot ovat Biocoden laskennan keskeinen osa ja ne toimivat uuden, tuotettavan tiedon pohjana. Synkan tarjoamista tiedoista Biocode hyödyntää esimerkiksi tuotteiden raaka-aine- ja pakkaustietoja sekä tuotekuvauksia. Biocodella kuitenkin nähdään, että käytettävät tiedot ja käyttötavatkin kehittyvät tulevaisuudessa. Suunnitteilla on esimerkiksi ravintotietojen tuominen osaksi Biocoden palvelua, jolloin pystytään antamaan monipuolisempi kuva tuotteiden ilmastovaikutuksista.

Tiedot haetaan Synkasta silloin kun uuden tuotteen hiilijalanjälkilaskenta käynnistetään ja jatkossa tarpeen mukaan. Arviointitulokset päivittyvät aina kun tapahtuu muutoksia tuotteen valmistuksessa.

– Synkasta saatavien tietojen oikeellisuus on meille tärkeää, ja puutteet ja virheet aiheuttavat lisätyötä. Tässä vaiheessa tietojen oikeellisuus tarkastetaan tuotteen valmistajan kanssa, mutta prosessien mahdollinen automatisoiminen tulevaisuudessa edellyttää oikeaa ja oikeassa muodossa olevaa tietoa, Hartikainen kertoo.

Kuten Synkalle, myös Biocoden palvelulle nähdään erilaisia käyttömahdollisuuksia. Palvelun keskeisenä tavoitteena on tarjota Biocoden asiakasyrityksille väline heidän tuottamiensa tuotteiden ilmastovaikutusten arviointiin, jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuusraportointiin. Hartikainen näkee mahdollisena, että tulevaisuudessa myös kuluttaja voisi hyödyntää tietoja ja esimerkiksi viivakoodin avulla tarkastella kaupassa tuotteiden ilmastovaikutusprofiileja ja käyttää tietoa ostopäätöksensä tukena.

– Vaikka asiakkaamme on vastuullisuudesta kiinnostunut elintarvikealan yritys, ajattelemme, että luomme arvoa myös asiakkaamme asiakkaille - haluamme palvella tuottamallamme tiedolla myös kuluttajia, Hartikainen summaa.

Biocoden tavoin eri toimijat hyödyntävät tuotetietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on hyvä pitää mielessä, kun tietoja syötetään Synkkaan. Vaikka oma, juuri sen hetkinen asiakas ja tiedon vastaanottaja olisi lähikauppa, kauppaketju tai ravintola, voi tiedoille löytyä yllättäviäkin käyttötarkoituksia ja tällöin huolella täytetyt tuotetiedot toimivat oman tuotteen markkinointikanavana – tuotekuvia unohtamatta!

 

Biocode Oy

Biocode parantaa edellytyksiä elämällä planeetallamme tarjoamalla verkkopalveluja elintarviketuotteiden ilmastovaikutusten arviointiin, parantamiseen ja raportointiin. Biocode on suomalainen teknologiayritys, jonka kehittämät digitaaliset työkalut helpottavat ilmastovaikutusten arviointia. Vaikuttavaa ilmastotyötä voivat nyt tehdä asiaan aiemmin perehtymättömätkin elintarvikeyritykset. Tiivis yhteys alkutuotantoon mahdollistaa tarkemman hiilijalanjäljen laskennan ja yhä vähäpäästöisempien raaka-aineiden tuottamisen.