Logo Houston Analytics
Referenssi

Houston Analytics – GS1 Synkan tuotetiedot kaupan hyllytilan optimoinnissa

GS1 Finlandin Synkka-palvelu on kaupan alan kattavin tuotetietopalvelu, joka yhdistää tavarantoimittajat ja kaikki tuotetiedon tarvitsijat. Palvelun avulla ajantasainen ja oikeassa muodossa oleva tuotetieto tuotekuvineen on helposti käytettävissä. Tuotetietoja hyödyntävät myös erilaiset palveluntarjoajat: yksi heistä on analytiikkaan keskittyvä Houston Analytics.

Datan jalostamiseen keskittyvä Houston Analytics tarjoaa kaupparyhmille ja tavarantoimittajille SaaS-ratkaisuja (Software as a Service), joissa hyödynnetään kehittyneitä analyyttisiä menetelmiä. Esimerkiksi valikoiman optimointiin tarkoitetun ratkaisun avulla hallitaan suunnitteluprosessia alkaen paikalliseen kysyntäpotentiaaliin sovitetuista valikoimista aina myymälän todellisen hyllytilan ja menekin huomioiviin tilanhallinnan päätösten optimointeihin.

Yhtiön vahva vähittäiskaupan osaaminen kattaa niin elintarvikkeet kuin käyttötavarat. Tämän lisäksi yhtiö tuottaa älykkäitä ratkaisuja teollisuuden IoT-hankkeisiin, markkinointiin sekä henkilöstöön liittyviin näkökulmiin ja prosesseihin.

– Aina kun aloitamme uuden asiakasprojektin, lähtökohtana on luoda kattava ja rikas tietopohja yhdistelemällä tietoja useista eri lähteistä. Yksi tärkeä tietolähde on GS1:n Synkka-tuotetietopalvelu, josta kerätään valittuja tietoja osaksi suurempaa kokonaisuutta, Houston Analyticsin Senior Category Specialist Vilja Kumpusalo-Sanna kertoo.

 

Tuotetietojen oikeellisuus avainasemassa

Jotta yhtiö voi luoda asiakkaita hyödyttäviä palveluita, on tietoläheistä käytettävien tietojen oltava luotettavia. Siksi myös Synkan tietojen on oltava kattavia ja oikeellisia, jotta palvelun pohjalta rakennettavat optimointimallit toimivat parhaalla mahdollisella tavalla myymälöissä.

– Olemme ottaneet käyttöön API-rajapinnan Synkkaan, jonka kautta tuotetietoja haetaan ja tiedot päivittyvät viikoittain. Käytetyimpiä tietoja ovat myytävien tuote- ja kuljetuspakkausten mittatiedot, paino sekä bränditiedot. Niin ja kuvat ovat erittäin tärkeitä, vaikka joiltakin toimittajilta niitä vielä puuttuukin, Kumpusalo-Sanna sanoo.

Esillepanon mittatiedot korostuvat, ja niiden oikeellisuus on avainasemassa, jotta Houston Analytics voi luoda oikeat tilamääritykset myymälöihin. Vilja Kumpusalo-Sannan erityinen toive tiedontoimittajille on saada riittävän kattavat tiedot, jotta optimointi saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi hyllyjen täyttösuunnittelussa.

– Toisinaan korjaamme itse havaitsemamme virheelliset tiedot joidenkin mittatietojen osalta, jos GS1:n ohjeita ei ole kyetty tulkitsemaan oikein tuotepakkausten mittatietojen antamisessa esimerkiksi pakkausten korkeuden, leveyden tai syvyyden osalta, Kumpusalo-Sanna muistuttaa.  

 

Tuotekategorioiden ja -perheiden merkitys kasvussa

– Kaikilla asiakkaillamme ei ole itsellään ylläpidettynä tuotekategorisointia, jolloin myös Synkan tuotekategoriatiedot nousevat tärkeään rooliin. Tuotetietojen ylläpidon kannalta on myös tärkeää, että tuotteiden korvaavuus merkitään oikein esimerkiksi silloin, kun tuotteen pakkauskoko muuttuu ja tilalle tulee korvaava tuote, Kumpusalo-Sanna sanoo ja toivoo, että tavarantoimittajat muistavat antaa tuotteelle korvaavuustiedot, jolloin tuotetietojen vastaanottajat pysyvät paremmin ajan tasalla päivityksistä.

Synkasta on hyödynnettävissä myös tuoteperhetietoja, jolloin valitulle tuotebrändille voidaan esimerkiksi tehdä omia optimoituja hinnoittelumalleja hyödyntäen Synkan tuotetietoja. Näin saadaan brändin tuoteperheelle yhdenmukainen hinnoittelukokonaisuus.  

– Analytiikka sen eri muotoineen on erittäin mielenkiitoinen osa-alue, josta on apua hyvin monen tyyppisiin liiketoiminnan ongelmiin. On tärkeää, että eri lähteistä kerättävät ja yhdistettävät tiedot ovat oikein ja kattavat, jotta analytiikan tuottamat suositukset toimivat käytännössä, Kumpusalo-Sanna summaa.

 

Houston Analytics

Houston Analytics on yksi Euroopan johtavia kehittyneen analytiikan osaajia. Palveluissaan yhtiö ei keskity vain algoritmeihin ja teknologiaan, vaan ennen kaikkea ratkaisujen käytännönläheiseen soveltamiseen ja näiden saumattomaan kytkemiseen osaksi liiketoiminnan prosesseja ja arjen päätöksentekoa.