Kuusamon juusto logo
Referenssi

Kuusamon Juusto – valmiudet toimittaa tavaroita suurille kaupparyhmille

Helppokäyttöinen palvelu mahdollistaa sähköisen tilausten käsittelyn ja tavarantoimitukset. Gollin avulla vastaanotetaan tilaukset, tehdään toimitusvahvistukset ja tulostetaan lavalaput kuljetuksiin.

Suomessa toimivien eri kaupparyhmittymien prosessit ovat pitkälti automatisoituja. Tavarantoimittaja voi päästä kaupan valikoimiin mukaan vain, jos se pystyy vastaamaan niiden tilaus- ja toimitusprosesseja koskeviin vaatimuksiin.

Kuusamon Juustossa olemme ratkaisseet asian Gollin avulla. Helppokäyttöinen palvelu mahdollistaa sähköisen tilausten käsittelyn ja tavarantoimitukset. Gollin avulla vastaanotetaan tilaukset, tehdään toimitusvahvistukset ja tulostetaan lavalaput kuljetuksiin. 

Tuotetiedot ja kuvat puolestaan siirtyvät asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Synkka-järjestelmän välityksellä. Järjestelmä asettaa kattavan kriteeristön siitä, mitä tietoja tuotteista on syytä ylläpitää. Toimitusketju tuskin toimisi tänä päivänä ilman Synkan kaltaista yhteistä tuotetiedon alustaa. 

Päällekkäisen ja manuaalisen työn minimoiminen on yhä tärkeämpää, ja siihen tarvitaan Synkan ja Gollin kaltaisia yhteisiä järjestelmiä.

Asko Takkinen
Kuusamon Juusto Oy

 

Kuusamon Juusto Oy on Suomen pohjoisin juustola. Koillismaalla toimivalla yrityksellä on yli 60-vuotiset perinteet. Juustot syntyvät perhetilojen vastalypsetystä maidosta ja kypsyvät koskien pauhatessa ja könkäiden hurmatessa vierailijoita läheltä ja kaukaa.