Terveydenhuolto mies apteekissa läppärillä
Referenssi

Lääketietokeskus – ei lääkeväärennöksille

EU:n lääkeväärennösdirektiivi edellyttää, että helmikuusta 2019 lähtien jokainen reseptilääkepakkaus merkitään yksilöllisellä tunnisteella. Muutos vaikuttaa merkittävästi koko lääkejakeluketjuun aina lääkeyhtiöistä tukkuliikkeisiin ja apteekkeihin asti.

 

Tietojärjestelmä todentaa aitouden

"Lääkepakkaukset kantavat jatkossa aiempaa enemmän tietoa ja lääkkeiden seurattavuus paranee entisestään", valottaa Lääketietokeskuksen johtaja Essi Kariaho.

"Tähän saakka lääkepakkausten yksilöinti on ollut pakkaustasolla. Jatkossa joka ikinen reseptilääkepakkaus voida yksilöidä GTIN-tuotekoodin ja yksilöllisen sarjanumeron avulla erikseen, ja yksittäisen pakkauksen aitous voidaan varmistaa kiistattomasti Euroopan laajuisesta tietokannasta".

 

Virtaviivaisempi ja turvallisempi jakeluketju

Uuden lääkevarmennusjärjestelmän merkittävin hyöty onkin lääketurvallisuuden lisääntyminen. 

"Lääkeväärennökset ovat valtava maailmanlaajuinen bisnes ja todellinen uhka lääkkeiden käyttäjille, sillä ne voivat sisältää huonolaatuisia, tehottomia tai jopa vaarallisia ainesosia. Suomikaan ei ole kehitykseltä säästynyt: täälläkin väärennettyjä lääkkeitä on tavattu laillisesta jakeluketjusta", Kariaho kertoo.

Väärennösten myyntiin soluttaminen on aikaisemminkin ollut vaikeaa, mutta jatkossa se on käytännössä mahdotonta.

Uusi järjestelmä virtaviivaistaa myös jakeluketjun tiedonkulkua: data kulkee logistiikkaketjussa entistä helpommin, ja apteekit ja sairaalat pystyvät automatisoimaan prosessejaan vaikkapa tallentamalla lääkkeiden kestoajat ja valmistuserää koskevat tiedot suoraan järjestelmiinsä. Tämä tehostaa toimintaa, helpottaa mahdollisia takaisinvetoja ja vähentää inhimillisten virheiden syntymisen mahdollisuutta.

 

Merkittävä ponnistus

Uuteen järjestelmään siirtyminen tuo runsaasti hyötyjä, mutta on samalla valtava ponnistus. Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää yhteisten tietokantojen ja käytäntöjen rakentamista, uusien organisaatioiden perustamista sekä mittavaa kouluttamista ja viestintää. Lääkeyrityksillä on puolestaan edessä merkittäviä investointeja uusiin tehdas- ja pakkauslinjoihin sekä tietojärjestelmiin.