Asiakaslogo Meira
Referenssi

Meira – jäljitettävyyttä läpi tilaus-toimitusketjun GS1-standardeilla

Meira käyttää GS1:n palveluita laajasti. SSCC-koodit ovat keskeisessä roolissa tilaus-toimitusprosessin sujuvuuden kannalta, ja tuotetiedot välittyvät asiakkaille Synkan avulla.

GS1-järjestelmällä on ratkaiseva merkitys toiminnan sujuvuuden sekä nykyisten jäljitettävyys- ja tunnistettavuusvaatimusten täyttämisen kannalta. Samalla asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää tietoa ja parempaa sähköistä tiedonkulkua. Prosessien nopeutuminen ja tiedon oikeellisuus tehostavat toimintaa ja säästävät siten myös kaikkien osapuolten kustannuksia.

Jokainen meiltä lähtevä lava kantaa omaa, yksilöllistä SSCC-koodiaan. SSCC-koodi on numero, jota käytetään kuljetus- ja/tai varastointiyksikön tunnistamiseen ja jäljittämiseen. SSCC-standardi mahdollistaa logististen yksiköiden tehokkaan seuraamisen ja käsittelyn läpi koko tilaus-toimitusketjun. Niin tuotteiden keräys, varastopaikkasiirrot kuin inventointikin suoritetaan SSCC-koodi skannaamalla. Koodi näkyy myös asiakkaiden sähköisissä toimitustietosanomissa.

Tuotetietoja hallinnoimme puolestaan Synkan avulla. Koska tuoteportfolio on laaja, järjestelmä on käytössä viikoittain. Tietojen oikeellisuus on etenkin elintarvikealalla äärimmäisen tärkeää. Verkkokaupan myötä Synkan painoarvo on kasvanut entisestään, kun tiedot menevät sieltä suoraan kaupan järjestelmiin. Viime kädessä laadukkaan tuotetiedon tarjoaminen onkin asiakkaan palvelemista. Järjestelmä on muuttunut matkan varrella huomattavasti paremmaksi ja on nykyään varsin helppokäyttöinen. Myös tukea järjestelmän käyttöön saa tarvittaessa nopeasti.

Juha Strang
Logistiikkapäällikkö, Meira Oy

 

Meira valmistaa kahveja ja maustamistuotteita omassa tuotantolaitoksessaan Helsingin Vallilassa sekä vähittäiskauppa- että Food Service -sektorille. Meira on osa italialaista Massimo Zanetti Beverage -konsernia. Vuonna 2014 Meiran synnystä tuli kuluneeksi 100 vuotta.