Hyvää Suomesta
Referenssi

Ruokatieto Yhdistys ry – GS1 Synkan tuotetiedot Hyvää Suomesta -merkin takana

GS1 Synkka on kaupan alan kattavin tuotetietopalvelu, joka yhdistää tavarantoimittajat ja kaikki tuotetiedon tarvitsijat. Tuotetietoja hyödyntävät myös erilaiset palveluntarjoajat: yksi heistä on Hyvää Suomesta -merkkiä hallinoiva Ruokatieto Yhdistys ry.

Ruokatieto Yhdistys ry on olemassa, jotta suomalaiset tietäisivät, miten suomalainen ruokaketju toimii ja mistä ruoka tulee. Toiminnan ytimessä on Hyvää Suomesta -merkki. Ruokatieto Yhdistyksen jäseninä on elintarvikealan yrityksiä, jotka käyttävät Hyvää Suomesta -merkkiä. Lisäksi yhdistyksellä on yleishyödyllistä toimintaa, jonka puitteissa tuotetaan muun muassa ruokakasvatusmateriaalia kouluille.

– Suomalainen ruokaketju on ihan maailman huippua. Meidän tavoitteenamme on konkretisoida se ihmisille ja kertoa mitä alalla tehdään, kertoo kehityspäällikkö Minna Asunmaa Ruokatieto Yhdistyksestä.

 

Hyvää Suomesta on tärkeä viesti kuluttajille 

Hyvää Suomesta -merkki on kuluttajalle tärkeä viesti ja sillä on vaikutusta ostopäätöksiin. Isoille ja tunnetuille brändeille merkki toimii puolueettoman osapuolen myöntämänä todisteena kotimaisuudesta. Pienemmille toimijoille tunnettu merkki toimii niin kutsuttuna takaajabrändinä erityisesti silloin, kun tuottajan oma brändi ei ole vielä tullut laajasti tutuksi.  

– Meillä on paljon pk-yrityksiä, jotka ovat kertoneet, että heidän myyntinsä on kasvanut selvästi, kun tuotteeseen on lisätty Hyvää Suomesta -merkki, Asunmaa kertoo.

Hyvää Suomesta -tuotteita on jo noin 12 000 ja yrityksiä, jotka merkkiä käyttävät lähes 360. Kaikista merkin saaneista tuotteista on tiedot Hyvää Suomesta -rekisterissä. Näin suuren tietomäärän kirjaaminen, auditointi ja ylläpito on valtava työ ja siksi Synkka-integraatio tehtiin heti, kun se tuli mahdolliseksi.

Ruokatieto Yhdistys käyttää Synkan tuotetietoja sellaisenaan, eli niitä ei jatkojalosteta. Tuotteiden yksilöinti ja tunnistaminen tapahtuu GS1:n tuotetunnisteella, GTIN-koodilla (Global Trade Item Number), mikä mahdollistaa erilaisten ristiinvertailujen tekemisen. Tällä hetkellä keskeiset yhdistyksen käyttämät Synkka-tiedot ovat tuotteiden perustietoja, kuten tuotteen nimi, brändi, valmistaja, pakkauskoko, alkuperätiedot, ainesosaluettelo ja tuotteen kuva. Luonnollisesti Hyvää Suomesta -merkin hallinnoijalle pakkausmerkit ovat Synkassa se kaikkein käytetyin osio.

– Tulevaisuudessa olemme kiinnostuneita hyödyntämään Synkan tietoja laajemmin, kun kehitämme omaa palveluamme entistä kattavammaksi, Asunmaa kertoo.

 

Tietojen hyvä löydettävyys ja automaattinen päivittyminen säästävät työtä 

Hyvää Suomesta -rekisterissä on kahdenlaisia tuotteita. Jos kyseessä on Hyvää Suomesta -merkin saanut pienempi toimija, niin silloin yhtiö kirjaa itse tuotteensa tiedot rekisteriin. Jos kyseessä taas on hieman suurempi toimija, jolla on myös Synkka-palvelu käytössä, niin tiedot rekisteriin siirtyvät automaattisesti suoraan Synkasta.

– Synkan käyttäjien ei siis tarvitse tuottaa tietoja kahteen kertaan. Samoin, jos tuote muuttuu niin, että se ei enää täytä Hyvää Suomesta -merkin kriteerejä, siirtyy tieto muutoksesta Synkasta meidän rekisteriin ja tuote poistuu sieltä automaattisesti. Tämä säästää työtä sekä tuottajilla ja että meillä, kertoo Asunmaa.

Sen jälkeen, kun tuote on saanut Hyvää Suomesta -merkin, tuotteen raaka-aineiden alkuperä ja kotimaisuusaste validoidaan vielä asiantuntijan toimesta. Tässä apuna käytetään Synkan ainesosaluetteloa.

– Tässäkin Synkka on nopeuttanut ja helpottanut meidän työtämme todella paljon, joten kyllä me toivoisimme, että meidän asiakkaamme käyttäisivät Synkkaa laajemmin, Asunmaa summaa, ja muistuttaa samalla kuinka tärkeää on, että Synkkaan viedyt tiedot ovat oikein ja ajan tasalla; Puuttuvat ja virheelliset tiedot kun aiheuttavat lisätyötä sekä meille että yrityksille, kun joudumme tarkastamaan tietoja heiltä.  

Ruokatieto Yhdistyksen tavoin eri toimijat hyödyntävät tuotetietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on hyvä pitää mielessä, kun tuotetietoja syötetään Synkkaan. Vaikka oma, juuri sen hetkinen asiakas ja tiedon vastaanottaja olisi lähikauppa, kauppaketju tai ravintola, voi tiedoille löytyä yllättäviäkin käyttötarkoituksia. Tällöin huolella täytetyt tuotetiedot toimivat oman tuotteen markkinointikanavana – tuotekuvia unohtamatta!

 

Ruokatieto Yhdistys ry

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -merkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena. Päämäärämme on lisätä suomalaisen ruuan arvostusta ja menekkiä, levittää ruokaan liittyvää tietämystä ja osaamista sekä vahvistaa suomalaisen ruokaketjun kilpailuetua. Yhdistyksen ohjaavia arvoja ovat suomalaisuus, vastuullisuus ja kumppanuus. Yhdistyksellä on noin 300 jäsentä, joihin kuuluvat kaikki Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset sekä muita suomalaista ruokaketjua edustavia yhteisöjä.