Wihuri Metro-tukun logo
Referenssi

Wihuri Metro-tukku – myös lääkinnällisten laitteiden tuotetiedot kätevästi GS1 Synkasta

Vuodesta 2023 lähtien lääkinnällisiä laitteita jakelevien toimijoiden tulee ilmoittaa myymänsä laitteet Fimean rekisteriin. Näiden toimijoiden pariin kuuluvat myös tukkukaupat, kuten Wihuri Metro-tukku. Metro-tukku aikoo käyttää Synkka-tuotetietopalvelua rekisteriin vaadittavien tietojen keräämiseen.

Ympäri Suomea toimiva Wihuri Metro-tukku on palvellut ravintola- ja päivittäistavara-alaa jo yli 120 vuotta. Tukku myy asiakkailleen myös lääkinnällisiä laitteita, eli esimerkiksi laastareita, desinfiointiaineita, raskaustestejä ja muita kotitestejä. Lääkinnällisten laitteiden määritelmä on laaja, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tarkistaa EU-asetusten mukaisesti, että tuotteet ovat asianmukaisesti valmistettu siihen käyttötarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu. Metro-tukku aikoo hakea Fimealle ilmoitettavat tiedot Synkasta.

Maikki Antinmäki-Kotilainen
Maikki Antinmäki-
Kotilainen

– Meille on todella kätevää saada valmistajien omat tuotetiedot suoraan Synkasta. Lääkinnällisten laitteiden kohdalla tulemme esimerkiksi näkemään sieltä onko kyseessä MDR- vai IVDR-säädöksen parissa oleva tuote. Lääkinnällisten laitteiden rekisteröintivaatimus on alalla uutta ja haluamme kaikki toimia vastuullisesti. Siksi on tärkeää, että tuotetieto löytyy oikea-aikaisesti omista järjestelmistämme, toteaa Maikki Antinmäki-Kotilainen, Wihuri Metro-tukun Non-food -tuotteiden kategoriapäällikkö.

 

Synkasta valmistajien tuotetiedot sekä terveydenhuoltoon että päivittäistavarakauppaan

Synkan kyvykkyys välittää lääkennällisten laitteiden tietoja helpottaa myös tuotevalmistajien arkea. Sekä terveydenhuoltoa että päivittäistavarakauppaa palvelevat tuotevalmistajat voivat tulevaisuudessa käyttää Synkkaa tuotetietojen jakamiseen näille molemmille asiakasryhmille. Metro-tukulla toivotaankin, että useampi valmistaja ottaisi Synkan käyttöön:

Paula Savioja, Wihuri Metro-tukku
Paula Savioja

– Toivomme, että mahdollisimman moni lääkinnällisten laitteiden valmistaja käyttäisi Synkkaa, jotta voisimme luottaa siihen, että kaikki lääkinnällisten laitteiden tuotetiedot löytyisivät sieltä, sanoo Wihuri Metro-tukun prosessiasiantuntija Paula Savioja.

– Elämme muuttuvassa maailmassa ja viranomaismääräykset tiukentuvat koko ajan. Siksi olisi todella hyvä, jos olisi yksi paikka mihin tiedot tallentuvat, josta ne on helppo kaikkien ottaa käyttöön. Minua hirvittää ajatus siitä rumbasta, mikä tulevaisuudessa syntyy, jos joku lääkinnällisten laitteiden tavarantoimittaja ei käytäkään Synkkaa ja joudumme lähteä jahtaamaan heidän tuotteiden tietoja manuaalisesti, tuumii Antinmäki-Kotilainen.

 

Valmistajien kuvat ja tuotetiedot suoraan verkkokauppaan

Metro-tukku käyttää valmistajien syöttämää tietoa Synkkaan myös verkkokaupassaan. Koska Synkka on yhdistetty tukun omaan tuotejärjestelmään, tuotekuvat ja ns. rikas data, eli tarkat tuotetiedot ja markkinointitekstit, päivittyvät suoraan Metro-tukun verkkokauppaan. Tästä onkin tukkukaupalle paljon hyötyä:

– Synkan suurin hyöty on, että saamme sen kautta suoraan avattua uudet tuotteet järjestelmäämme. Muuten käyttäisimme exceleitä, eli tämä säästää paljon manuaalista käsityötä ja tieto on nopeammin käytettävissä. Synkan ansiosta virhemahdollisuudet myös pienenevät ja tiedot ovat helposti jälkeenpäin korjattavissa. Saamme valmistajilta kätevästi myös tuotekuvat, eikä meidän tarvitse vastaanottaa isoja tiedostoja eri järjestelmien kautta, kertoo Savioja.

 

GS1 kehittää Synkkaa yhdessä palvelun käyttäjien kanssa

Lääkinnällisten laitteiden tuotetiedot löytyvät jatkossa Synkasta. Savioja on Metro-tukun edustajana mukana GS1:n kaupan alan työryhmässä, missä sekä tavarantoimittajat että kaupan alan toimijat sopivat yhdessä, miten Synkkaa kehitetään parhaalla tavalla tietojen jakamiseen. Jotta tuotetiedot lääkinnällisistä laitteista saadaan välitettyä yhdenmukaisina kaikille niitä tarvitseville, on oleellista, että kaikilla osapuolilla on yhteinen näkemys kehittämisen tavoitteista ja Synkan tarjoamista mahdollisuuksista. Tätä kehitystyötä tehdään parhaillaan, jotta tuotetietojen välitys voi käynnistyä sujuvasti vuonna 2023.

– Työryhmässä pääsemme vaikuttamaan siihen, minkälaisia asioita Synkassa priorisoidaan. Yhteistyö auttaa meitä myös huomioimaan ja valmistautumaan alan muutoksiin omissa järjestelmissämme. Koen yhteistyön GS1:n kanssa oikein hyväksi, Savioja kiittelee.

 

Lue lisää lääkinnällisten laitteiden tuotetiedoista Synkka-palvelussa.