Yksilöi

Tuotemallin tunniste GMN

GMN (Global Model Number) on GS1-standardi, jota käytetään tuotemallin tai tuoteperheen tunnistamiseen. Globaalin mallitunnisteen avulla voidaan yksilöidä tuotemalli tuotteen koko elinkaaren ajan suunnittelusta tuotantoon, hankintaan, käyttöön, ylläpitoon ja hävittämiseen.

 

Mitkä ovat GMN-tunnisteen hyödyt?

Tietyntyyppiset tuotteet edellyttävät viestintää kauppakumppaneiden ja muiden sidosryhmien, kuten viranomaisten kanssa ennen kuin tuote otetaan tuotantoon. Lisäksi markkinoille voidaan tuoda erilaisia tuotteita, jotka perustuvat samaan tekniseen tuotemääritelmään. Silloin saattaa olla tarpeellista ryhmitellä ne saman mallin tai tuoteperheen alle käyttämällä GMN-tunnistetta. Esimerkkejä ovat teknisesti samanlaiset tuotteet, joita myydään eri versioina, väreinä tai kieliversioina.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GMN-tunnistetta?

Aluksi GMN:ää käytetään lääketieteellisten laitteiden tuotemallien tai tuoteperheiden tunnistamiseen kahden Euroopan unionin asetuksen, lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) ja in vitro -diagnostiikkaasetuksen (VDR) mukaisesti. GS1:n standardienhallintaprosessin kautta hyväksytään muut mahdolliset käyttökohteet.

EU:ssa GMN tukee Basic UDI-DI-tunnisteen vaatimusten täytäntöönpanoa lääkinnällisiä laitteita ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa yksilöllisessä laitetunnistusasetuksessa (EU Unique Device Identification, UDI). Basic UDI-DI on lääkinnällisiä laitteita koskevien tietojen pääavain EUDAMED-tietokannassa ja siihen viitataan asiaankuuluvissa todistuksissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksissa.

 

GMN-koodin muodostaminen

GMN-koodi voi olla maksimissaan 25 merkkiä pitkä.

 

Esimerkki: 64YYYYYYY AAAAAAAAAA TT

64YYYYYYY = yrityksen GS1-yritystunniste (6–11 merkkiä pitkä)
AAAAAAAAAA = omavalintainen alfanumeerinen mallitunniste 
TT = tarkistusmerkit lasketaan aikaisempien merkkien perusteella tarkistusmerkkilaskurilla

 

Huomioithan, että EUDAMED-tietokantaan tallennettaessa GMN-tunnistetta ei täydennetä nollalla, kuten toimitaan GTIN-tunnisteen kohdalla.

Global Model Number

Löydät tarkempaa tietoa GMN-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.