Yksilöi

Tuotemallin tunniste GMN

GMN (Global Model Number) on GS1-standardi, jota käytetään tuotemallin tai tuoteperheen tunnistamiseen. Globaalin mallitunnisteen avulla voidaan yksilöidä tuotemalli tuotteen koko elinkaaren ajan suunnittelusta tuotantoon, hankintaan, käyttöön, ylläpitoon ja hävittämiseen.

 

Mitkä ovat GMN-tunnisteen hyödyt?

Tietyntyyppiset tuotteet edellyttävät viestintää kauppakumppaneiden ja muiden sidosryhmien, kuten viranomaisten kanssa ennen kuin tuote otetaan tuotantoon. Lisäksi markkinoille voidaan tuoda erilaisia tuotteita, jotka perustuvat samaan tekniseen tuotemääritelmään. Silloin saattaa olla tarpeellista ryhmitellä ne saman mallin tai tuoteperheen alle käyttämällä GMN-tunnistetta. Esimerkkejä ovat teknisesti samanlaiset tuotteet, joita myydään eri versioina, väreinä tai kieliversioina.

GMN täyttää EU:n vaatimukset EU Unique Device Identification -standardin (UDI) mukaan lääketieteellisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikan tunnistamiseksi ja merkitsemiseksi.

 

Mitkä toimialat hyödyntävät GMN-tunnistetta?

Aluksi GMN:ää käytetään lääketieteellisten laitteiden tuotemallien tai tuoteperheiden tunnistamiseen kahden EU:n asetuksen, lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) ja in vitro -diagnostiikkaasetuksen (VDR) mukaisesti. 

GS1:n standardienhallintaprosessin kautta hyväksytään muut mahdolliset käyttökohteet.

 

GMN-koodin muodostaminen

  • Koodin alussa on yrityksen GS1-yritystunniste, joka on 7–11 merkkiä pitkä
  • Mallitunnisteen numerot tai kirjaimet yritys päättää itse
  • Viimeiset tarkistusmerkit lasketaan aikaisempien merkkien perusteella tarkistusmerkkilaskurilla
  • Koodi voi olla maksimissaan 25 merkkiä pitkä sisältäen kaksi tarkistusmerkkiä (23 + 2)

 

Esimerkki: 64YYYYYYY + AAAAAAAAAA + TT

64YYYYYYY = yrityksen GS1-yritystunniste
AAAAAAAAAA = omavalintainen mallitunniste 
TT = tarkistusmerkit

 

Huomioithan, että EUDAMED-tietokantaan tallennettaessa GMN-tunnistetta ei täydennetä nollalla, kuten toimitaan GTIN-tunnisteen kohdalla.

Global Model Number

Löydät tarkempaa tietoa GMN-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.